Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2021/BZP 00052538/01 Utrzymanie zieleni w pasie drogowym.

Walentyna Bończak
Urząd Miasta Legnica Department: Zarząd Dróg Miejskich Urzędu Miasta Legnica
Deadlines:
Published : 12-05-2021 13:52:00
Placing offers : 21-05-2021 10:00:00
Offers opening : 21-05-2021 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie BZP nr 2021_BZP 00052538_01.pdf pdf 89.45 2021-05-12 13:52:00 Proceeding
SWZ _DP_8_2021.pdf pdf 394.92 2021-05-12 13:52:00 Proceeding
Zał.1_ Formularz oferty DP_8_2021.docx docx 25.45 2021-05-12 13:52:00 Proceeding
Zał.2_ Oświadczenie wykonawcy_ DP_8_2021.docx docx 19.05 2021-05-12 13:52:00 Proceeding
zał.3_ DP_8_2021_OPZ Utrzymanie zieleni w pasach drogowych 2021.pdf pdf 423.43 2021-05-12 13:52:00 Proceeding
zał.4_ DP_8_2021_FORMULARZ CENOWY arkusz nr 1_ I cz.pdf pdf 151.83 2021-05-12 13:52:00 Proceeding
zał.5_DP_8_2021_FORMULARZ CENOWY arkusz nr 2 _II cz..pdf pdf 151.3 2021-05-12 13:52:00 Proceeding
zał.6_Proj. postanow. umowy ws. zam. publicz. DP_8_2021.pdf pdf 169.34 2021-05-12 13:52:00 Proceeding
Pytania i odpowiedzi nr 1 - SKMBT_28321051408210.pdf pdf 542.64 2021-05-14 09:19:35 Public message
Informacja z otwarcia ofert DP_8_2021_.pdf pdf 124.44 2021-05-21 14:30:45 Public message
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA DP_8_2021 - SKMBT_28321052412050.pdf pdf 202.6 2021-05-24 13:04:05 Public message
INFORMACJA O KWOCIE DP_8_2021.docx docx 15.19 2021-05-21 10:00:00 Public message

Announcements

2021-05-24 13:04 Walentyna Bończak Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania DP/8/2021

UNIEWAŻNIENIE POSTĘP [...].pdf

2021-05-21 14:30 Walentyna Bończak Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia DP/8/2021.

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-05-21 10:00 Buyer message Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia DP/8/2021.

INFORMACJA O KWOCIE [...].docx

2021-05-14 09:19 Walentyna Bończak Pytania i odpowiedzi nr 1.

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 887