Proceeding: AD-O.272.11.2021 Dostawa wzorców chemicznych, wzorców leków, hormonów i witamin, wzorców deuterowanych oraz wzorców pestycydów

Deadlines:
Published : 12-05-2021 12:49:00
Placing offers : 14-06-2021 08:00:00
Offers opening : 14-06-2021 08:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane.pdf pdf 197.02 2021-05-12 12:49:00 Proceeding
Specyfikacja Warunków Zamowienia (SWZ).pdf pdf 487.04 2021-05-12 12:49:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.doc doc 37.5 2021-05-12 12:49:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - 7 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia BC i J 2021.xls xls 198 2021-05-12 12:49:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - Jednolity dokument JEDZ.doc doc 186 2021-05-12 12:49:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ - Wzór umowy.pdf pdf 184.64 2021-05-12 12:49:00 Proceeding
Odpowiedź nr 1.pdf pdf 794.66 2021-06-07 14:05:03 Public message
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf pdf 380.47 2021-06-16 07:31:00 Public message
INFORMACJA O KWOCIE NA SFIN. ZAMÓWIENIA.pdf pdf 319.25 2021-06-14 08:00:00 Public message

Announcements

2021-06-16 07:31 Daria Bartoszewska Informacja z otwarcia ofert

INFORMACJA Z OTWARCI [...].pdf

2021-06-14 08:00 Buyer message Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia publicznego

INFORMACJA O KWOCIE [...].pdf

2021-06-07 14:05 Daria Bartoszewska Wyjaśnienie treści SWZ

Odpowiedź nr 1.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 599