Proceeding: Dostawa 26 sztuk licencji oprogramowania ABBYY FineReader PDF 15 Corporate na potrzeby Sądu Okręgowego w Bydgoszczy

Deadlines:
Published : 11-05-2021 10:39:00
Placing offers : 19-05-2021 15:30:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Oprogramowanie ABBYY FineReader PDF 15 Corporate zawierające JEDNOCZESNY DOSTĘP (Oprogramowanie FineReader - licencje zbiorcze w wersji certyfikowanej  dla Instytucji Państwowych - licencje zawierające jednoczesny dostęp) wsparcie aktualizacji na 1 rok.

 

Licencje nie są ograniczone czasowo i zawierają:

- certyfikat opisujący użytkownika oraz rodzaj licencji;

- interface użytkownika w języku polskim;

- darmowe wsparcie techniczne klienta końcowego w języku polskim do dwóch wersji wstecz;

- obligatoryjne wsparcie techniczne oraz aktualizacji klienta końcowego wliczone w cenę licencji na pierwszy rok.


Dla pełnego zrozumienia jaki typ licencji został wyspecyfikowany:


JEDNOCZESNY DOSTĘP (dostępna w wersji Corporate) - dotyczy licencji zbiorczych (minimum 5). Licencja sieciowa, współużytkowania w obrębie sieci LAN, do użytku lokalnego na stacjach roboczych

Typ licencji

licencja sieciowa, współużytkowania w obrębie sieci LAN, do użytku lokalnego na stacjach roboczych

Przeznaczenie

przedsiębiorstwa i organizacje lub działy w obrębie sieci LAN, w których wielu pracowników sporadycznie potrzebuje korzystać z oprogramowania

Częstotliwość używania

sporadyczne

Instalacja

wdrożenie przy użyciu sieciowego menedżera licencji, pojedyncze lub liczne klucze licencyjne

Jednostka licencji

liczba użytkowników pracujących jednocześnie

Liczba użytkowników

ograniczona przez liczbę użytkowników pracujących jednocześnie

Aktywacja

na serwerze za pomocą menedżera licencji


Termin płatności na rzecz Wykonawcy wynosi 30 dni od daty realizacji zamówienia oraz otrzymania przez sąd prawidłowo wystawionej faktury.


Wykonawca dostarczy fakturę na poniższy adres:

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy, ul. Wały Jagiellońskie 2, 85-128 Bydgoszcz.

Attachments

There are no attachments in this proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Oprogramowanie ABBYY FineReader PDF 15 Corporate - 26 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5789 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Do dnia 28.05.2021 roku. (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
Unlock the form

The number of page views: 314