Proceeding: ZP.271.1.5.2021 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1770R Kidałowice-Rokietnica w km 2+522-4+931 i 5+656-11+185

Deadlines:
Published : 10-05-2021 11:50:00
Placing offers : 28-05-2021 10:00:00
Offers opening : 28-05-2021 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
BORATYN_PSOR.pdf pdf 2184.39 2021-05-10 11:50:00 Proceeding
CZĘŚĆ_OPISOWO-RYSUNKOWA.pdf pdf 20440.72 2021-05-10 11:50:00 Proceeding
dot projekt Kidałowice.zip zip 2550.54 2021-05-10 11:50:00 Proceeding
projekt wykonawczy branża sanitarna.zip zip 646.04 2021-05-10 11:50:00 Proceeding
projekt wykonawczy.zip zip 32236.2 2021-05-10 11:50:00 Proceeding
przedmiar robót.zip zip 977 2021-05-10 11:50:00 Proceeding
STWiORB.pdf pdf 72585 2021-05-10 11:50:00 Proceeding
STWIORB.zip zip 2534.26 2021-05-10 11:50:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 126.18 2021-05-10 11:50:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 617.1 2021-05-10 11:50:00 Proceeding
Projektowane postanowienia umowy - załącznik nr 13.doc doc 241.5 2021-05-10 11:50:00 Proceeding
Załączniki do SWZ-Rokietnica.doc doc 538.5 2021-05-10 11:50:00 Criterion
Zmiana treści SWZ 1.pdf pdf 237.51 2021-05-11 14:57:19 Public message
Strona nr 11 SWZ z dokonanymi zmianami.pdf pdf 101 2021-05-11 14:57:19 Public message
Pytania i odpowiedzi dotyczące SWZ.pdf pdf 251.12 2021-05-19 10:43:56 Public message
Zmiana treści SWZ 2.pdf pdf 315.51 2021-05-20 13:57:33 Public message
Str SWZ ze zmianami.pdf pdf 440.42 2021-05-20 13:57:33 Public message
stwiorb palisada.pdf pdf 93.65 2021-05-24 11:57:39 Public message
Pytania i odpowiedzi dotyczące SWZ (5).pdf pdf 244.45 2021-05-24 11:56:29 Public message
Zmiana treści SWZ -(3) palisada i termin .pdf pdf 312.75 2021-05-24 12:31:17 Public message
Załącznik Nr 2 do SWZ - Kosztorys Ofertowy z dokonanymi zmianami.doc doc 412 2021-05-24 12:32:43 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 223.94 2021-05-28 10:53:42 Public message
Informacja o wyborze oferty.pdf pdf 834.69 2021-06-15 14:58:56 Public message

Announcements

2021-06-15 14:58 Marcin Cetnarowicz Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-05-28 10:53 Marcin Cetnarowicz Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-05-28 10:00 Buyer message Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 14.323.883,20 zł (brutto).
2021-05-24 12:32 Marcin Cetnarowicz Załącznik nr 2 do SWZ-Kosztorys ofertowy z dokonanymi zmianami (o pozycję palisady)

Załącznik Nr 2 do S [...].doc

2021-05-24 12:31 Marcin Cetnarowicz Zmiana treści SWZ (3)

Zmiana treści SWZ -( [...].pdf

2021-05-24 11:57 Marcin Cetnarowicz STWIORB palisady

stwiorb palisada.pdf

2021-05-24 11:56 Marcin Cetnarowicz Odpowiedzi na pytania

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

2021-05-20 13:57 Marcin Cetnarowicz Zmiana treści SWZ (2)

Zmiana treści SWZ 2. [...].pdf

Str SWZ ze zmianami. [...].pdf

2021-05-19 10:43 Marcin Cetnarowicz Pytania i odpowiedzi dotyczące SWZ.

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

2021-05-11 14:57 Marcin Cetnarowicz Modyfikacja SWZ

Zmiana treści SWZ 1. [...].pdf

Strona nr 11 SWZ z d [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required

Załączniki do SWZ-Ro [...].doc

(0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1171