Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZPL.271.12.2021.AW Budowa oświetlenia na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka (Dąbrowa Wielka, plac integracyjny Nowa Wieś Wielka ul. Konwaliowa)

Deadlines:
Published : 07-05-2021 11:23:00
Placing offers : 24-05-2021 12:00:00
Offers opening : 24-05-2021 12:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załacznik_6_Zobowiazanie_podmiotow_trzecich.doc doc 29.5 2021-05-07 11:23:00 Proceeding
Ogloszenie_BZP.pdf pdf 106.19 2021-05-07 11:23:00 Proceeding
SWZ_12.pdf pdf 330.91 2021-05-07 11:23:00 Proceeding
Załacznik_1_Formularz_oferty.doc doc 56 2021-05-07 11:23:00 Proceeding
Załacznik_2_Oswiadczenie_art.125.doc doc 44 2021-05-07 11:23:00 Proceeding
Załacznik_3_Grupa_kapitałowa.doc doc 30 2021-05-07 11:23:00 Proceeding
Załacznik_4_Wykaz_robot.doc doc 121 2021-05-07 11:23:00 Proceeding
Załacznik_5_Wykaz_osob.doc doc 31.5 2021-05-07 11:23:00 Proceeding
Załacznik_7_Oswiadczenie_art.117.doc doc 46.5 2021-05-07 11:23:00 Proceeding
Załacznik_8_Wzor_umowy.doc doc 251.5 2021-05-07 11:23:00 Proceeding
Załacznik_9_Projekt_Dąbrowa_Wielka.pdf pdf 6820.16 2021-05-10 14:42:52 Proceeding
Załacznik_10_STWiOR_Dąbrowa Wielka.pdf pdf 513.05 2021-05-10 14:42:52 Proceeding
Załacznik_11_Przedmiar_Dąbrowa_Wielka.pdf pdf 275.12 2021-05-10 14:42:52 Proceeding
Załacznik_12_Projekt_plac_NWW.pdf pdf 2507.47 2021-05-10 14:43:34 Proceeding
Załacznik_13_STWiOR_plac_NWW.pdf pdf 516.79 2021-05-10 14:43:34 Proceeding
Załacznik_14_Przedmiar_plac_NWW.pdf pdf 380.14 2021-05-10 14:43:34 Proceeding
Informacja_otwarcie_ofert_12.pdf pdf 74.62 2021-05-24 15:33:10 Public message
środki finansowe 12.pdf pdf 41.64 2021-05-24 14:25:17 Public message
Ogłoszenie_wynik_12.pdf pdf 123.43 2021-06-15 09:35:12 Public message
skanowanie0981.pdf pdf 469.88 2021-06-15 09:35:12 Public message

Announcements

2021-06-15 09:35 Anita Wysota Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie_wynik_12. [...].pdf

skanowanie0981.pdf

2021-05-24 15:33 Anita Wysota Informacja z otwarcia ofert

Informacja_otwarcie_ [...].pdf

2021-05-24 14:25 Anita Wysota Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

środki finansowe 12. [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 749