Proceeding: MKUO ProNatura ZP/TP/31/21 „Piaskowanie ścian ekranowych, parownika i przegrzewaczy pary w kotłach”

Deadlines:
Published : 06-05-2021 14:07:00
Placing offers : 21-05-2021 10:00:00
Offers opening : 21-05-2021 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2021_BZP 00047809_01.pdf pdf 96.8 2021-05-06 15:58:02 Proceeding
22021.04.30 SWZ piaskowanie kotłów II_Kanc.docx docx 106.3 2021-05-06 15:58:02 Proceeding
22021.04.30 SWZ piaskowanie kotłów II_Kanc.pdf pdf 1126.93 2021-05-06 15:58:02 Proceeding
Kocioł nr 1.pdf pdf 344.88 2021-05-06 15:58:02 Proceeding
Kocioł nr 2.pdf pdf 349.67 2021-05-06 15:58:02 Proceeding
Przegrzewacze.pdf pdf 1949.45 2021-05-06 15:58:02 Proceeding
ODPOWIEDŹ-sig-sig.pdf pdf 574.03 2021-05-18 14:32:38 Public message
informacja o złożonych ofertach.pdf pdf 81.76 2021-05-25 11:35:56 Public message
informacja o wyborze.pdf pdf 52.89 2021-06-02 14:21:20 Public message

Announcements

2021-06-02 14:21 Karolina Astukiewicz Nowastowska informacja o wyborze oferty

informacja o wyborze [...].pdf

2021-05-25 11:35 Karolina Astukiewicz Nowastowska Informacja o złożonych ofertach

informacja o złożony [...].pdf

2021-05-21 10:00 Buyer message 418 200,00 zł
2021-05-18 14:32 Karolina Astukiewicz Nowastowska Odpowiedzi na pytania

ODPOWIEDŹ-sig-sig.pd [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 300