Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/220/16/21 ZP/220/16/21 Wykonanie usługi polegającej na pełnieniu nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku „A2” wraz z łącznikiem oraz wykonaniem zagospodarowania terenu w ramach przebudowy z rozbudową budynku „A” Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie”

Deadlines:
Published : 06-05-2021 13:34:00
Placing offers : 14-05-2021 09:00:00
Offers opening : 14-05-2021 09:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
4.2_ZP_220_16_21 zał. 2.2 do SWZ_Dokumentacja projektowa.zip zip 369957.19 2021-05-06 13:34:00 Proceeding
4.3_ZP_220_16_21 zał. 2.3 do SWZ_Dokumentacja projektowa.zip zip 262825.89 2021-05-06 13:34:00 Proceeding
4.4_ZP_220_16_21 zał. 2.4 do SWZ_Dokumentacja projektowa.zip zip 18299.31 2021-05-06 13:34:00 Proceeding
5_ZP_220_16_21_załączniki do siwz.zip zip 93.02 2021-05-06 13:34:00 Proceeding
1_ZP_220_16_21_ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 76.44 2021-05-06 13:34:00 Proceeding
2_ZP_220_16_21_SWZ.rtf rtf 9219.01 2021-05-06 13:34:00 Proceeding
3_ZP_220_16_21 zał. 1 do SWZ_Projektowane postanowienia umowy.doc doc 313.5 2021-05-06 13:34:00 Proceeding
4.1_ZP_220_16_21 zał. 2.1 do SWZ_Dokumentacja projektowa.zip zip 219698.7 2021-05-06 13:34:00 Proceeding
1 - ZP_220_16_21_Wyjaśnienia nr 1.docx docx 138.39 2021-05-11 12:54:48 Public message
ZP_220_16_21_Informacja z otwarcia ofert_14 05 21.rtf rtf 2619.89 2021-05-14 10:04:56 Public message
ZP_220_16_21_rozstrzygniecie_09.06.21.rtf rtf 2633.65 2021-06-09 14:21:08 Public message

Announcements

2021-06-09 14:21 Eliza Koladyńska - Nowacka Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania.

ZP_220_16_21_rozstrz [...].rtf

2021-05-14 10:04 Eliza Koladyńska - Nowacka Informacja z otwarcia ofert.

ZP_220_16_21_Informa [...].rtf

2021-05-14 09:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę 277000,00 PLN brutto
2021-05-11 12:54 Eliza Koladyńska - Nowacka Wyjaśnienia nr 1

1 - ZP_220_16_21_Wyj [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 631