Proceeding: 6/05/3 Przegląd automatycznych aparatów do destylacji OPTIDISC – nr A 044, 04974 oraz A – 128, 05899

Deadlines:
Published : 06-05-2021 12:20:00
Placing offers : 10-05-2021 08:00:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel.261 656-849 lub do RL MPS tel. 509-074-666. 

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ZAPYTANIE OFERTOWE.doc doc 53 2021-05-06 12:20:00 Subject of the order

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Przegląd automatycznych aparatów do destylacji OPTIDISC – nr A 044, 04974 oraz A – 128, 05899 Zakres rzeczowy przeglądu: sprawdzenie układów elektryczno – mechanicznych, konserwacja, kalibracja, test z produktem referencyjnym, wydanie świadectwa sprawdzenia przez autoryzowany serwis. Sprzęt jest eksploatowany w wysokich temperaturach przy użyciu materiałów łatwopalnych tj. benzyny silnikowej oraz oleju napędowego w ramach wykonywanych testów. Wymagania techniczne i przedmiotowe zawarte w normie PN – EN ISO/IEC 17025:2018 – 02 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”, konieczność zabezpieczenia właściwych warunków ppoż., BHP podczas wykonywani badań na produktach łatwopalnych oraz zgodnie z pkt 11.8 Rozkazu Komendanta Ośrodka Badawczego Służby MPS z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie: organizacji i funkcjonowania Ośrodka Badawczego Służby MPS w 2021 roku, czynności obsługowe, konserwacyjne oraz naprawy wyposażenia analityczno – badawczego w RL MPS Wrocław muszą wykonywać firmy posiadające certyfikaty, aprobatę producentów potwierdzających ich kompetencje

ZAPYTANIE OFERTOWE.d [...].doc

2 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.4723 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - ... dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
Unlock the form

The number of page views: 77