Proceeding: IR.271.5.2021 Budowa łącznika ul. Górnej - Szkolnej w Marklowicach Górnych

Zamówienia Publiczne
Gmina Zebrzydowice Department: Referat Strategii Rozwoju i Inwestycji Gminnych
Deadlines:
Published : 06-05-2021 11:56:00
Placing offers : 21-05-2021 09:30:00
Offers opening : 21-05-2021 09:35:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogloszenie_o_zamowieniu_06_05_2021.pdf pdf 111.01 2021-05-06 11:56:00 Proceeding
Ogloszenie_o_wyniku_postepowania_z_BZP_z_dnia_18_06_2021_r.pdf pdf 63.82 2021-06-18 11:29:02 Public message
Protokol_otwarcia_ofert_w_dniu_21_05_2021_r.docx docx 16.18 2021-05-21 12:59:59 Public message
Protokol_otwarcia_ofert_w_dniu_21_05_2021_r.pdf pdf 65.92 2021-05-21 12:59:59 Public message
Ogloszenie_o_wyborze_oferty_z_dnia_10_06_2021_r.docx docx 21.61 2021-06-10 13:35:09 Public message
Ogloszenie_o_wyborze_oferty_z_dnia_10_06_2021_r.pdf pdf 290.91 2021-06-10 13:35:09 Public message

Announcements

2021-06-18 11:29 Zamówienia Publiczne Dzień dobry,
w załączeniu ogłoszenie o wyniku postępowania.
Natalia Frogowska

Ogloszenie_o_wyniku_ [...].pdf

2021-06-10 13:35 Zamówienia Publiczne Dzień dobry,
w załączeniu ogłoszenie o wyborze oferty.
Natalia Frogowska

Ogloszenie_o_wyborze [...].docx

Ogloszenie_o_wyborze [...].pdf

2021-05-21 12:59 Zamówienia Publiczne Dzień dobry,
w załączeniu protokół z otwarcia ofert.
Natalia Frogowska

Protokol_otwarcia_of [...].docx

Protokol_otwarcia_of [...].pdf

2021-05-21 09:30 Buyer message Na realizację zadania Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości 450 000 zł

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 321