Proceeding: ZP.262.17.2021 Dostawa fabrycznie nowej przyczepy typu tandem do przewozu specjalistycznych maszyn

Deadlines:
Published : 04-05-2021 12:53:00
Placing offers : 13-05-2021 09:00:00
Offers opening : 13-05-2021 09:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 96.96 2021-05-04 12:53:00 Proceeding
SWZ- dostawa przyczepy typu tandem.docx docx 66.84 2021-05-04 12:53:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ- formularz oferty.docx docx 26.67 2021-05-04 12:53:00 Proceeding
Załącznik Nr 2 do SWZ -Oświadczenie z art 125 ust 1 ustawy Pzp.doc doc 110 2021-05-04 12:53:00 Proceeding
Załącznik Nr 3 do SWZ -Opis przedmiotu zamówienia.docx docx 20.11 2021-05-04 12:53:00 Proceeding
Załącznik Nr 4 do SWZ- projekt umowy.docx docx 25.76 2021-05-04 12:53:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - (wzór) oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.docx docx 23.28 2021-05-04 12:53:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ- (wzór) oświadczenia.docx docx 19.01 2021-05-04 12:53:00 Proceeding
Zawiadomienie o unieważnieniu postępownia.doc doc 43 2021-05-14 07:50:47 Public message

Announcements

2021-05-14 07:50 Katarzyna Mendalka Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - art 260 ust. 2 ustawy Pzp

Zawiadomienie o unie [...].doc

2021-05-13 09:00 Buyer message Zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 104 550,00 zł (z Vat).

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 194