Proceeding: WZP-1430/21/84/Ł Świadczenie kompleksowych usług serwisu technicznego w zakresie przeglądów, napraw oraz konsultacji dotyczących infrastruktury warszawskiego systemu trankingowego TetraNode użytkowanego przez Komendę Stołeczną Policji

Deadlines:
Published : 04-05-2021 12:19:00
Placing offers : 18-05-2021 13:00:00
Offers opening : 18-05-2021 13:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 465.31 2021-05-04 12:19:00 Proceeding
SWZ.doc doc 506 2021-05-04 12:19:00 Proceeding
załącznik nr 5 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.docx docx 4212.94 2021-05-04 12:19:00 Proceeding
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 58.97 2021-05-18 16:05:23 Public message
Informacja z otwarcia ofert.docx docx 37.17 2021-05-18 16:05:23 Public message
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .doc doc 78 2021-06-11 15:48:35 Public message
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .pdf pdf 90.03 2021-06-11 15:48:35 Public message
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia .pdf pdf 102.25 2021-07-16 09:12:46 Public message

Announcements

2021-07-16 09:12 Anna Kukawka Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

ogłoszenie o udzie [...].pdf

2021-06-11 15:48 Anna Kukawka Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

informacja o wyborz [...].doc

informacja o wyborze [...].pdf

2021-05-18 16:05 Anna Kukawka Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwar [...].pdf

Informacja z otwarci [...].docx

2021-05-18 13:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 2 523 960,00 gross

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 380