Proceeding: AE/ZP-27-02/21 Dostawa dostawy opakowań na posiłki (naczyń jednorazowych), opakowań do kontaktu z żywnością oraz woreczków na próbki żywnościowe - AE/ZP-27-02/21

Deadlines:
Published : 30-04-2021 15:15:00
Placing offers : 10-05-2021 09:00:00
Offers opening : 10-05-2021 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

 

Załączniki do postępowania:

 

1/ Ogłoszenie o zamówieniu

2/ SWZ

3/ Formularz  Ofertowy

4/ Załącznik Nr 1 - Formularz  Cenowy

5/ Załącznik Nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu

6/ Załącznik Nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Formularz Ofertowy.doc doc 76.5 2021-04-30 15:15:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 123.37 2021-04-30 15:15:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 849.39 2021-04-30 15:15:00 Proceeding
Załącznik Nr 1.xls xls 45 2021-04-30 15:15:00 Proceeding
Załącznik Nr 2.doc doc 33.5 2021-04-30 15:15:00 Proceeding
Załącznik Nr 3.doc doc 40.5 2021-04-30 15:15:00 Proceeding
Pytania i odpowiedzi do treści SWZ.PDF PDF 550.63 2021-05-05 13:19:18 Public message
Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć.PDF PDF 292.58 2021-05-10 09:12:14 Public message
Informacja z otwarcia ofert.PDF PDF 345.28 2021-05-10 12:17:23 Public message
Informacja o wyborze najk. oferty Platforma.PDF PDF 934.8 2021-05-28 14:52:29 Public message

Announcements

2021-05-28 14:52 Zamówienia Publiczne Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze [...].PDF

2021-05-10 12:17 Zamówienia Publiczne Informacja, o której mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

Informacja z otwarci [...].PDF

2021-05-10 09:12 Zamówienia Publiczne Informacja, o której mowa w art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych

Informacja o kwocie [...].PDF

2021-05-05 13:19 Zamówienia Publiczne Pytania i odpowiedzi do treści SWZ

Pytania i odpowiedzi [...].PDF

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 674