Proceeding: MKUO ProNatura ZO/51/21 Montaż rusztowania w 2. ciągu kotła nr 2.

Deadlines:
Published : 30-04-2021 13:08:00
Placing offers : 17-05-2021 23:59:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zapytanie Ofertowe-montaż rusztowania.pdf pdf 57.48 2021-04-30 13:08:00 Proceeding
Załacznik nr 1.pdf pdf 488.38 2021-04-30 13:08:00 Proceeding

Announcements

2021-05-05 14:38 Monika Niegoda
MKUO ProNatura ZO/51/21 _ montaż rusztowania w 2. ciągu kotła nr 2.
Zamawiający umożliwia odbycie wizji lokalnej 14 maja o godz. 10:00.
Miejsce spotkania ul. Petersona 22, hol wejściowy w budynku administracyjnym. Uczestnicy powinni zachować reżim sanitarny tj. używać maseczek ochronnych
2021-05-05 08:18 Monika Niegoda Zamawiający informuje o doprecyzowaniu treści opisu zamówienia umieszczonego na platformie zakupowej z treścią zawartą w zapytaniu ofertowym, w zakresie okresu wynajęcia rusztowania, a mianowicie:

Przedmiotem zamówienia jest: zaprojektowanie, montaż, wynajem na okres dwóch tygodni i demontaż rusztowania. Najwyższy podest rusztowania powinien znajdować się 2 m poniżej stropu kotła. Odległość podestów roboczych od ścian kotła powinna wynosić od 400 do 600 mm. Konstrukcja rusztowania powinna umożliwiać swobodny dostęp, przez właz inspekcyjny „A”, do leja zasypowego pomiędzy 2. a 3. ciągiem kotła. Wymiary kotła i rozmieszczenie włazów inspekcyjnych pokazane są na rysunku „2. ciąg” stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego zgodnie z opisem zawartym w zapytaniu ofertowym.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Montaż rusztowania w 2. ciągu kotła nr 2. Przedmiotem zamówienia jest: zaprojektowanie, montaż, wynajem na okres dwóch tygodni i demontaż rusztowania. Najwyższy podest rusztowania powinien znajdować się 2 m poniżej stropu kotła. Odległość podestów roboczych od ścian kotła powinna wynosić od 400 do 600 mm. Konstrukcja rusztowania powinna umożliwiać swobodny dostęp, przez właz inspekcyjny „A”, do leja zasypowego pomiędzy 2. a 3. ciągiem kotła. Wymiary kotła i rozmieszczenie włazów inspekcyjnych pokazane są na rysunku „2. ciąg” stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego zgodnie z opisem zawartym w zapytaniu ofertowym. 1 pc. ul. E.Petersona 22 Bydgoszcz - Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o
E.Petersona 22
85-862, Bydgoszcz
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5764 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value Attachment required 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 14 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Wrzesień 2021 roku, o dokładnej dacie Wykonawca zostanie poinformowany z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)

The number of page views: 143