Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 09/ZP/21 Dostawa, montaż, uruchomienie i kalibracja hydrograficznego systemu przenośnej echosondy wielowiązkowej MBES do pomiarów batymetrycznych wysokiej rozdzielczości

Zamówienia Publiczne
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte Department: Sekcja Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 30-04-2021 10:03:00
Placing offers : 02-06-2021 09:00:00
Offers opening : 02-06-2021 09:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
espd-request.pdf pdf 84.06 2021-04-30 10:03:00 Proceeding
espd-request.xml xml 133.67 2021-04-30 10:03:00 Proceeding
README.txt txt 0.93 2021-04-30 10:03:00 Proceeding
2021-OJS084-213943-pl ogłoszenie.pdf pdf 101.89 2021-04-30 10:03:00 Proceeding
SWZ 09.docx docx 336.77 2021-04-30 10:03:00 Proceeding
SWZ 09.pdf pdf 1867.41 2021-04-30 10:03:00 Proceeding
zapytania I.pdf pdf 592.52 2021-05-12 09:09:25 Public message
zapytania II.pdf pdf 271.02 2021-05-14 08:27:47 Public message
zapytania III.pdf pdf 241.85 2021-05-14 14:36:13 Public message
zapytania IV.pdf pdf 263.6 2021-05-17 10:55:10 Public message
zapytania V.pdf pdf 241.67 2021-05-24 08:00:42 Public message
Informacja z otwarcia 09.pdf pdf 111.47 2021-06-02 09:57:49 Public message
Zawiadomienie o wyborze 09.pdf pdf 640.6 2021-06-09 11:23:09 Public message
09 Informacja o finansowaniu.pdf pdf 315.77 2021-06-02 09:00:00 Public message

Announcements

2021-06-09 11:23 Zamówienia Publiczne Informacja o wyborze oferty

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2021-06-02 09:57 Zamówienia Publiczne Informacja z sesji otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-06-02 09:00 Buyer message Informacja o środkach

09 Informacja o fina [...].pdf

2021-05-24 08:00 Zamówienia Publiczne Zapytania V

zapytania V.pdf

2021-05-17 10:55 Zamówienia Publiczne Zapytania IV

zapytania IV.pdf

2021-05-14 14:36 Zamówienia Publiczne Zapytania III

zapytania III.pdf

2021-05-14 08:27 Zamówienia Publiczne Zapytania II

zapytania II.pdf

2021-05-12 09:09 Zamówienia Publiczne Zapytania i odpowiedzi I

zapytania I.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 881