Proceeding: WSZ-EP-12/2021 Dostawa implantów i narzędzi jednorazowego użytku do rekonstrukcji ACL

Deadlines:
Published : 29-04-2021 13:54:00
Placing offers : 14-05-2021 09:00:00
Offers opening : 14-05-2021 11:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogł. o zamówieniu 2021BZP 00043613.01.pdf pdf 92.67 2021-04-29 13:54:00 Proceeding
Zał. 1-5 do SWZ 12.2021 ACL (1).doc doc 239.5 2021-04-29 14:15:54 Proceeding
SWZ 12.2021 ACL.pdf pdf 630.71 2021-04-29 14:14:28 Proceeding
05.06.2021 Modyfikacja SWZ WSZ.EP.12.368.2021-sig.pdf pdf 755.5 2021-05-06 14:36:07 Public message
Ogłoszenie nr 2021BZP 0004774501 z dnia 2021-05-06.pdf pdf 32.17 2021-05-06 14:36:07 Public message

Announcements

2021-05-06 14:36 Sylwia Skrycka Pismo nr WSZ-EP-12/368/2021 z dnia 06.05.2021 roku - Informacja o zmianie treści SWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 06.05.2021 roku

05.06.2021 Modyfikac [...].pdf

Ogłoszenie nr 2021BZ [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 223