Proceeding: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Modernizacja i remont dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie" wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

Deadlines:
Published : 29-04-2021 13:37:00
Placing offers : 07-05-2021 23:30:00
Offers opening : -
Procedure: Szacowanie wartości zamówienia
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty w ramach szacowania wartości zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Modernizacja i remont dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie" wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

informujemy, że poniższe postępowanie ma charakter szacowania wartości zamówienia.  

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia opisany został w załączniku nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia.

2. Zamawiający wymaga:

1)   Warunki płatności: 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

2)   Termin realizacji przedmiotu umowy:

    Etap I: 30 dni od podpisania umowy

    Etap II: 180 dni od dnia podpisania umowy wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych zgód, uzgodnień i prawomocnego pozwolenia na budowę.

    Etap III: na etapie wyboru wykonawcy i podczas realizacji robót budowlanych.


Dlaczego warto odpowiedzieć na szacowanie wartości zamówienia?

Informujemy, iż niniejsze postępowanie nie stanowi zaproszenia do składania ofert w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy, czy też udzielenia zamówienia i nie stanowi części procedury udzielania zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że odpowiedź na niniejsze postępowanie o charakterze szacowania ceny może skutkować:

  • zaproszeniem do złożenia oferty lub/i 

  • zaproszeniem do negocjacji warunków umownych lub 

  • zawarciem umowy, której przedmiot został określony w niniejszym postępowaniu. 

W przypadku pytań:

  • technicznych lub merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku "Wyślij wiadomość do zamawiającego"

  • związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.   

 

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.  Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ZAŁ. NR 1_OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.pdf pdf 313.79 2021-04-29 13:37:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Modernizacja i remont dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie" wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Przedmiot zamówienia opisany został w załączniku nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia. 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.4723 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Termin realizacji - Etap I: 30 dni od podpisania umowy Etap II: 180 dni od dnia podpisania umowy wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych zgód, uzgodnień i prawomocnego pozwolenia na budowę. Etap III: na etapie wyboru wykonawcy i podczas realizacji robót budowlanych. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" lub zaproponować możliwie najszybszy termin realizacji (0)
3 Warunki płatności - 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
Unlock the form

The number of page views: 203