Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: BBA-2.262.8.2021 Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Deadlines:
Published : 28-04-2021 11:28:00
Placing offers : 31-05-2021 11:00:00
Offers opening : 31-05-2021 11:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Specyfikacja warunków zamówienia - dostawa sprzętu komputerowego (28.04.2021).pdf pdf 869.81 2021-04-28 11:28:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 190.19 2021-04-28 11:28:00 Proceeding
załączniki edytowalne.docx docx 142.04 2021-04-28 11:28:00 Proceeding
JEDZ.pdf.pdf pdf 79.33 2021-04-28 11:28:00 Proceeding
JEDZ.xml.xml xml 121.44 2021-04-28 11:28:00 Proceeding
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania_.pdf pdf 203.52 2021-06-01 13:23:03 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 174.35 2021-06-01 10:12:25 Public message
Informacja o wyborze oferty cz. I.pdf pdf 239.19 2021-07-01 09:16:24 Public message
Informacja o wyborze oferty cz. IV.pdf pdf 232.28 2021-07-01 09:17:12 Public message
Informacja o wyborze oferty - cz. III.pdf pdf 196.09 2021-07-13 15:26:54 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 03.08.2021.pdf pdf 157.34 2021-10-15 11:50:08 Public message

Announcements

2021-10-15 11:50 Sylwia Staśkiewicz Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2021-07-13 15:26 Sylwia Staśkiewicz Zamawiający zamieszcza informację o wyborze oferty w cz. III.

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-07-01 09:17 Sylwia Staśkiewicz Zamawiający zamieszcza informację o wyborze oferty w cz. IV.

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-07-01 09:16 Sylwia Staśkiewicz Zamawiający zamieszcza informację o wyborze oferty w cz. I.

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-06-01 13:23 Sylwia Staśkiewicz Zamawiający zamieszcza zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w cz. II.

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2021-06-01 10:12 Sylwia Staśkiewicz Zamawiający zamieszcza informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-05-31 11:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę:
Część I - 178 300,00 zł brutto,
Część II - 77 490,00 zł brutto,
Część III - 80 000,00 zł brutto,
Część IV – 15 006,00 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1294