Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: BBA-2.262.10.2021 Docieplenie stropu, remont pokrycia dachowego i montaż paneli fotowoltaicznych o mocy 50 kW na dachu budynku Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Deadlines:
Published : 28-04-2021 09:06:00
Placing offers : 14-05-2021 11:00:00
Offers opening : 14-05-2021 11:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Dokumentacja projektowa do publikacji.zip zip 33339.74 2021-04-28 09:06:00 Proceeding
Załączniki edytowalne.docx docx 86.59 2021-04-28 09:06:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 118.78 2021-04-28 09:16:49 Proceeding
SWZ BBA-2.262.10.2021.pdf pdf 1590.24 2021-04-28 10:13:14 Proceeding
Wyjaśnienia treści SWZ 11.05.2021.pdf pdf 332.45 2021-05-11 09:32:13 Public message
Informacja z otwarcia ofert BBA-2.262.10.2021.pdf pdf 853.2 2021-05-14 13:46:10 Public message
Informacja o wyborze oferty.pdf pdf 181.41 2021-07-05 15:56:36 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 67.72 2021-10-15 09:08:39 Public message

Announcements

2021-10-15 09:08 Piotr Szymański Ogłoszenie o wyniku postępowania.

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2021-07-05 15:56 Zamówienia Publiczne Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-05-14 13:46 Piotr Szymański Informacja z otwarcia ofert BBA-2.262.10.2021

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-05-14 11:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 2.245.301,20 zł.
2021-05-11 09:32 Piotr Szymański Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Pzp udziela wyjaśnień treści SWZ.

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1231