Proceeding: ZP.201.12.2021 Świadczenie usługi pielęgnacji zieleni na terenie zasobu nieruchomości będącego we władaniu Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o., w podziale na II części

Deadlines:
Published : 23-04-2021 17:23:00
Placing offers : 04-05-2021 13:00:00
Offers opening : 04-05-2021 13:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
393_Formularze.docx docx 34.27 2021-04-23 17:23:00 Proceeding
393_ogłoszenie.pdf pdf 142.94 2021-04-23 17:23:00 Proceeding
393_SWZ.pdf pdf 265.59 2021-04-23 17:23:00 Proceeding
393_Zał. nr 9 do SWZ_PPU cz. I.pdf pdf 166.01 2021-04-23 17:23:00 Proceeding
393_Zał. nr 10 do SWZ_PPU cz. II.pdf pdf 159.57 2021-04-23 17:23:00 Proceeding
393_Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 112.73 2021-05-04 14:48:57 Public message

Announcements

2021-05-04 14:48 Magdalena Swornowska-Sajniak W załączeniu informacja z otwarcia ofert.

393_Informacja z otw [...].pdf

2021-05-04 12:04 Magdalena Swornowska-Sajniak INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA:

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć następujące kwoty:
część I – 219 660,40 zł brutto, część II - 37 589,40 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 290