Proceeding: 10/IV/2021 Zakup wraz z dostawą leków na okres do 30.04.2022 roku (z podziałem na 3 zadania): Zadanie nr 1 - Zakup wraz dostawą systemu terapeutycznego dopochwowego na okres do 30.04.2022 roku; Zadanie nr 2 - Zakup wraz dostawą leków na import docelowy na okres do 30.04.2022 roku Pakiet I; Zadanie nr 3 - Zakup wraz z dostawą leków na import docelowy na okres do 30.04.2022 roku Pakiet II.

Deadlines:
Published : 23-04-2021 15:12:00
Placing offers : 05-05-2021 09:00:00
Offers opening : 05-05-2021 09:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego",

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Klauzula informacyjna RODO.pdf pdf 107.5 2021-04-23 15:12:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego - WZÓR dotyczący sposobu przyznawania i liczenia punktów za poszczególne kryteria.pdf pdf 278.74 2021-04-23 15:12:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - zadanie nr 1.xls xls 33.5 2021-04-23 15:12:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego -zadanie nr 2 .xls xls 32.5 2021-04-23 15:12:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego - zadanie nr 3.xls xls 32.5 2021-04-23 15:12:00 Proceeding
Odpowiedzi na pytania (6)-sig.pdf pdf 1043.16 2021-04-29 14:52:17 Public message
WZÓR UMOWY -zmodyfikowany w dn. 29.04.2021 r.pdf pdf 404.74 2021-04-29 14:52:17 Public message

Announcements

2021-04-29 14:52 Zamówienia Publiczne Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu ul. Reymonta 8 - Zamawiający w odpowiedzi na zadane pytania dot. niniejszego postępowania przedstawia w załączeniu pismo zawierające odpowiedzi oraz zmodyfikowany w dniu 29.04.2021 r. WZÓR UMOWY.

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

WZÓR UMOWY -zmodyfik [...].pdf

2021-04-27 14:27 Zamówienia Publiczne ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
W związku z koniecznością udzielenia odpowiedzi na złożone w niniejszym postępowaniu pytania, Zamawiający - Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu ul. Reymonta 8 przedłuża termin składania ofert z dnia 30.04.2021 roku na dzień 05.05.2021 roku. Godzina składania ofert nie ulega zmianie.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Zadanie nr 1 - Zakup wraz dostawą systemu terapeutycznego dopochwowego na okres do 30.04.2022 roku Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w Załączniku nr 1 do zapytania ofertowego. 1 set Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu
ul. Reymonta 8
45-066, Opole
(0)
2 Zadanie nr 2 - Zakup wraz dostawą leków na import docelowy na okres do 30.04.2022 roku Pakiet I Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w Załączniku nr 2 do zapytania ofertowego. 1 set - (0)
3 Zadanie nr 3 - Zakup wraz z dostawą leków na import docelowy na okres do 30.04.2022 roku Pakiet II. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w Załączniku nr 3 do zapytania ofertowego. 1 set - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5764 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 60% Offer value Attachment required 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Akceptacja warunków umowy - WZORU umowywy - Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" lub "TAK". (0)
3 Termin płatności 40% Termin płatności nie może być krótszy niż 30 dni i nie dłuższy niż 60 dni. Sposób liczenia i przyznawania przez Zamawiającego punktów za w/w kryterium określa załącznik nr 4 do zapytania ofertowego. Attachment required (0)
Unlock the form

The number of page views: 463