Proceeding: 14/2021/ZP/STUN Wykonanie 5-letniej i 1-rocznej kontroli stanu technicznego oraz sprawdzenia przydatności do użytkowania obiektów budowlanych znajdujących się w rejonie działania Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Krakowie.

Deadlines:
Published : 23-04-2021 13:54:00
Placing offers : 05-05-2021 09:30:00
Offers opening : 05-05-2021 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ_14_2021_ZP_STUN.docx docx 163.85 2021-04-23 13:54:00 Proceeding
Zał. nr 7 do SWZ - Projekt umowy z załącznikiem.zip zip 68.68 2021-04-23 13:54:00 Proceeding
Zał. nr 8 do SWZ - Druk wyceny ofertowej.zip zip 132.07 2021-04-23 13:54:00 Proceeding
Zał. nr 9 - OPZ + zał.zip zip 477.33 2021-04-23 13:54:00 Proceeding
Zał. nr 10 - Instrukcja w sprawie przeprowadzenia okresowych kontroli.docx docx 1468 2021-04-23 13:54:00 Proceeding
Ogłoszenie.pdf pdf 107.34 2021-04-23 13:54:00 Proceeding
informacja_z_otwarcia_ofert_05_05_2021.doc doc 56.5 2021-05-05 11:13:10 Public message

Announcements

2021-05-05 11:13 Karolina Chucherko Zamawiający, dnia 05.05.2021 r. zamieścił informację z otwarcia ofert. Przedmiotowa informacja w załączeniu

informacja_z_otwarci [...].doc

2021-05-05 09:30 Buyer message Część nr 1 - 200 000,00 zł
Część nr 2 - 40 000,00 zł

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 270