Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2021/BZP 00039300/01 Budowa drogi gminnej na dz. nr 266 wraz z budową kanalizacji deszczowej, sanitarnej, odcinka sieci wodociągowej i linii oświetleniowej w miejscowości Wrzeście - ZP.271.10.2021

Monika Andrzejewska
Urząd Gminy Słupsk
Deadlines:
Published : 23-04-2021 11:49:00
Placing offers : 14-05-2021 10:00:00
Offers opening : 14-05-2021 11:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 131.47 2021-04-23 11:49:00 Proceeding
SWZ.zip zip 31007.73 2021-04-23 11:49:00 Proceeding
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 38.77 2021-05-10 16:11:51 Public message
WYJANI~1.PDF PDF 101.12 2021-05-10 16:11:51 Public message
PRZEDM~1.PDF PDF 529.68 2021-05-10 16:11:51 Public message
WYJASN~2.PDF PDF 81.14 2021-05-12 13:49:23 Public message
informacja_z_otwarcia_ofert.pdf pdf 94.51 2021-05-14 11:42:47 Public message
zawiadomienie_o_uniewaznieniu_postepowania.pdf pdf 83.26 2021-05-26 15:04:41 Public message
ogloszenie_o_wyniku_postepowania.pdf pdf 60.92 2021-05-31 13:46:34 Public message

Announcements

2021-05-31 13:46 Monika Andrzejewska Ogłoszenie o wyniku postępowania.

ogloszenie_o_wyniku_ [...].pdf

2021-05-26 15:04 Monika Andrzejewska Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

zawiadomienie_o_unie [...].pdf

2021-05-14 11:42 Monika Andrzejewska Informacja z otwarcia ofert

informacja_z_otwarci [...].pdf

2021-05-14 10:00 Buyer message Kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 1.000.000,00 zł gross
2021-05-12 13:49 Monika Andrzejewska wyjaśnienie treści SWZ - 12.05.2021 r.

WYJASN~2.PDF

2021-05-10 16:11 Monika Andrzejewska wyjaśnienie treści SWZ

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

WYJANI~1.PDF

PRZEDM~1.PDF

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 1146