Proceeding: FZP.II – 241/34/21/ZO „ZAKUP RĘKAWIC DIAGNOSTYCZNYCH DLA SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W PILE IM. STANISŁAWA STASZICA ”

Aleksandra Gałażewska
Szpital Specjalistyczny im. Stanisława Staszica w Pile Department: Dział Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 22-04-2021 14:52:00
Placing offers : 05-05-2021 09:00:00
Offers opening : 05-05-2021 09:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.


Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica zaprasza do złożenia oferty.

Przedmiotem zamówienia jest

„ZAKUP RĘKAWIC DIAGNOSTYCZNYCH DLA SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W PILE IM. STANISŁAWA STASZICA ”

Szczegółowy zakres zamówienia określa załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Zamawiający wymaga:

warunki płatności: 60 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury; 

- termin realizacji: 14 dni od podpisania umowy.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel 67 210-62-07

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zapytanie Ofertowe.docx docx 67.75 2021-04-22 14:52:20 Proceeding
Wyjasnienia.pdf pdf 683.84 2021-04-29 09:16:44 Public message
ogłoszenie o wyniku.pdf pdf 559.19 2021-05-07 10:29:27 Public message

Announcements

2021-05-07 10:29 Aleksandra Gałażewska Szanowni Państwo,
w załączeniu przesyłam ogłoszenie o wyniku postępowania.

ogłoszenie o wyniku. [...].pdf

2021-04-29 09:16 Aleksandra Gałażewska Szanowni Państwo,
w załączeniu przesyłam wyjaśnienia

Wyjasnienia.pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 „ZAKUP RĘKAWIC DIAGNOSTYCZNYCH DLA SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W PILE IM. STANISŁAWA STASZICA ” zgodny z załącznikiem nr 2 1 delivery Szpital Specjalistyczny im. Stanisława Staszica
Rydygiera 1
64-920, Piła
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5764 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Formularz ofertowy - Prosimy załączyć wypełniony i podpisany formularz ofertowy zał. nr 1 do zapytania ofertowego. Attachment required (0)
3 formularz asortymentowo-cenowy - prosimy załączyć wypełniony i podpisany zał nr 2 do zapytania ofertowego. Attachment required (0)
4 projekt umowy - Prosimy zapoznać się z wzorem umowy zał. nr 4 (0)
5 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
6 KRS LUB CEIDG - Prosimy załączyć Attachment required (0)
7 RODO - Prosimy zapoznać się z informację RODO zał. nr 5 (0)
8 Warunki płatności - Przelew 60 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję (0)
9 Oświadczenie - prosimy załączyć podpisane Oświadczenie zał nr 3 do zapytania ofertowego. Attachment required (0)
Unlock the form

The number of page views: 399