Proceeding: ZP.271.2.2021 Przewóz uczniów niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie gminy Skoki, do szkół w roku szkolnym 2021/2022 oraz zapewnienie im opieki w trakcie przewozu

Marianna Gregorczuk
Urząd Miasta i Gminy w Skokach Department: PŚZ
Deadlines:
Published : 30-04-2021 11:09:00
Placing offers : 20-05-2021 12:00:00
Offers opening : 20-05-2021 12:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zarządzenie Nr 52-2021.pdf pdf 25.53 2021-04-30 11:09:00 Proceeding
SWZ - przewóz osób niepełnosprawnych.pdf pdf 2136.63 2021-04-30 11:09:00 Proceeding
Załączniki nr 2-4 i 10-11 do SWZ - wersja edytowalna.docx docx 25.36 2021-04-30 11:09:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 141.32 2021-04-30 11:09:00 Proceeding
odpowiedzi_1_na_zapytania_wykonawcow_dotyczace_tresci_swz .pdf pdf 1062.36 2021-05-11 10:18:10 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 59.84 2021-05-11 10:19:48 Public message
SWZ (zmiana 1) - przewóz osób niepełnosprawnych.pdf pdf 2151.21 2021-05-11 10:19:48 Public message
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf pdf 210.29 2021-05-20 14:56:41 Public message
Informacja_o_wyborze_oferty_publikowana_na_stronie_www.pdf pdf 739.74 2021-06-08 13:47:10 Public message

Announcements

2021-06-08 13:47 Marianna Gregorczuk W załączeniu informacja o wyborze oferty.

Marianna Gregorczuk

Informacja_o_wyborze [...].pdf

2021-05-20 14:56 Wioletta Małecka W załączeniu informacja z otwarcia ofert.

INFORMACJA Z OTWARCI [...].pdf

2021-05-20 12:00 Buyer message Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 371.000,00zł brutto
2021-05-11 10:19 Marianna Gregorczuk Zamawiający w załączeniu przekazuje SWZ po zmianie nr 1 oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

SWZ (zmiana 1) - prz [...].pdf

2021-05-11 10:18 Marianna Gregorczuk Zamawiający w załączeniu podaje odpowiedzi na pytania do treści SWZ.

odpowiedzi_1_na_zapy [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 614