Proceeding: RIIiPP.271.23.2021.MG "Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Niebocku dot. rozbudowy sali gimnastycznej wraz z widownią”

Marcin Gładysz
Gmina Dydnia Department: RIIiPP
Deadlines:
Published : 20-04-2021 19:09:00
Placing offers : 06-05-2021 10:00:00
Offers opening : 06-05-2021 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
oglosz o zamowieniu 08d903f6-8548-c369-5218-070001054f13.pdf pdf 111.76 2021-04-20 19:09:00 Proceeding
SWZ sala gimnastyczna Niebocko 20042021.pdf pdf 389.16 2021-04-20 19:09:00 Proceeding
zal 1 - Formularz Ofertowy.pdf pdf 916.92 2021-04-20 19:09:00 Proceeding
zal 2 - Oswiadczenie o braku podstaw i spelnianiu warunkow.pdf pdf 1224.91 2021-04-20 19:09:00 Proceeding
zal 3 - Zobowiazanie do udostepnienia zasobow.pdf pdf 903.07 2021-04-20 19:09:00 Proceeding
zal 4 - Oswiadczenie o przynaleznosci do grupy kapitalowej.pdf pdf 911.35 2021-04-20 19:09:00 Proceeding
zal 5 - Wykaz robot budowlanych.pdf pdf 1361.07 2021-04-20 19:09:00 Proceeding
zal 6 - Wykaz osob.pdf pdf 766.25 2021-04-20 19:09:00 Proceeding
zal 7 - Oswiadczenie wymagane uprawnienia.pdf pdf 898.3 2021-04-20 19:09:00 Proceeding
zal 8 - Wzor oswiadczenia w zakresie art.13 lub art.14 RODO.pdf pdf 1156 2021-04-20 19:09:00 Proceeding
zal 9 - Projekt umowy.pdf pdf 898.13 2021-04-20 19:09:00 Proceeding
zał 10 - Projekt budowlany + STWIOR + przedmiary.zip zip 60340.02 2021-04-20 19:09:00 Proceeding
zał 10 ELEK Specyfikacja Techniczna.pdf pdf 230.17 2021-04-21 09:12:25 Public message
ZAPYTANIA 1 27042021.pdf pdf 798.51 2021-04-28 14:49:29 Public message
informacja z otwarcia ofert RIIiPP 271 23 2021.pdf pdf 1106.25 2021-05-06 12:59:18 Public message
zawiad o wyborze oferty 17052021 sala gimnast Niebocko.pdf pdf 1329.33 2021-05-17 09:25:27 Public message

Announcements

2021-05-17 09:25 Marcin Gładysz Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

zawiad o wyborze ofe [...].pdf

2021-05-06 12:59 Marcin Gładysz Informacja z otwarcia ofert.

informacja z otwarci [...].pdf

2021-05-06 10:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający planuje przeznaczyć na realizację zamówienia: 3.198.000 zł
2021-04-28 14:49 Marcin Gładysz W załączeniu odpowiedź Zamawiającego na pytania dot. treści SWZ.

ZAPYTANIA 1 27042021 [...].pdf

2021-04-21 09:12 Marcin Gładysz do załącznik nr 10 uzupełnienie o plik ELEK dokumentacja techniczna

zał 10 ELEK Specyfik [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 832