Proceeding: 2021/BZP 00036360/01 Bieżące utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni szutrowej

Deadlines:
Published : 20-04-2021 12:11:00
Placing offers : 05-05-2021 09:00:00
Offers opening : 05-05-2021 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 1A Formularz kosztorysu.xls xls 29 2021-04-20 12:11:00 Proceeding
Załącznik nr 6 STWiOR.doc doc 55 2021-04-20 12:11:00 Proceeding
Załącznik_mapa.pdf pdf 46226.69 2021-04-20 12:11:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 109.16 2021-04-20 12:11:00 Proceeding
SWZ z załącznikami_1-5.docx docx 76.79 2021-04-20 12:11:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 177.67 2021-05-05 14:36:57 Public message

Announcements

2021-05-05 14:36 Alicja Lepczyńska Zamawiający zamieszcza "Informację z otwarcia ofert" w przedmiotowym postępowaniu

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-05-05 07:54 Alicja Lepczyńska Zamawiający informuje, że na realizację przedmiotowego zamówienia przeznacza kwotę w wysokości 243 540,00 zł.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 229