Proceeding: PP/31/2021 Opracowanie dokumentacji projektowej remontu sieci ciepłowniczej rozdzielczej 2x150 w rejonie ul. Grunwaldzkiej w Bydgoszczy, PP/31/2021

Deadlines:
Published : 20-04-2021 10:41:00
Placing offers : 04-05-2021 13:00:00
Offers opening : 05-05-2021 10:10:00
Procedure:
Type: Service

Requirements and specifications

KPEC Sp. z o.o. zaprasza Wykonawców do składania ofert w przetargu nieograniczonym dla zadania:

Opracowanie dokumentacji projektowej remontu sieci ciepłowniczej rozdzielczej 2x150 w rejonie ul. Grunwaldzkiej w Bydgoszczy


Szczegółowy opis przedmiotu oraz pozostałe dokumenty przetargowe znajdują się w Załącznikach do postępowania.


Kryterium wyboru oferty jest cena.

Ofertę można złożyć poprzez platformę lub w wersji pisemnej do dnia 04.05.2021 r. do godz. 13:00.

Adres dostarczenia oferty w wersji pisemnej: ul. Ks. J. Schulza 5, 85-315 Bydgoszcz z dopiskiem: 

Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku produkcyjno-magazynowego przy ul. Grunwaldzkiej 32 w Bydgoszczy


Oferty złożone lub dostarczone do siedziby Zamawiającego po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

Prosimy o złożenie oferty z wykorzystaniem "Załącznika nr 1 do SWZ - Formularza oferty".


Zastrzegamy, że postępowanie nie musi zakończyć się wyborem wykonawcy.


W przypadku pytań:

- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub wysyłając wiadomość na adres: zamowienia.publiczne@kpec.bydgoszcz.pl

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.   

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest przekazanie informacji o wyborze oferty Wykonawcy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.pdf pdf 297.75 2021-04-20 10:41:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz oferty.doc doc 40 2021-04-20 10:41:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Wzór umowy.pdf pdf 301.69 2021-04-20 10:41:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ – Warunki Techniczne.pdf pdf 806.9 2021-04-20 10:41:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do Formularza oferty - Oświadczenie.doc doc 30.5 2021-04-20 10:41:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do Formularza oferty - Informacja na temat wiedzy i doświadczenia.docx docx 20.42 2021-04-20 10:41:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do Formularza oferty - Wykaz osób.docx docx 20.55 2021-04-20 10:41:00 Proceeding
Wzroy dokumentów do umowy.zip zip 641.08 2021-04-20 10:41:00 Proceeding
2021-05-10 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 120.25 2021-05-10 14:08:06 Public message

Announcements

2021-05-10 14:08 Agata Budzyńska Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania znajduje się w załączniku:

2021-05-10 Zawiadomi [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Opracowanie dokumentacji projektowej remontu sieci ciepłowniczej rozdzielczej 2x150 w rejonie ul. Grunwaldzkiej w Bydgoszczy Oferta Wykonawcy wg wzoru z Załącznika nr 1 do SWZ - Formularza oferty 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5764 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Uprawnienia - Warunek zostanie oceniony na podstawie złożonego Oświadczenia Attachment required (0)
3 Wiedza i doświadczenie - Warunek zostanie oceniony na podstawie złożonego Oświadczenia oraz Załącznika nr 2 do Formularza oferty - Informacja na temat wiedzy i doświadczenia (wraz z poświadczeniami dla podmiotów innych niż Zamawiający) Attachment required (0)
4 Potencjał techniczny i osoby zdolne do wykonania zamówienia - Warunek zostanie oceniony na podstawie złożonego Oświadczenia, Załącznika nr 3 do Formularza oferty - Wykaz osób oraz kopii uprawnień do projektowania bez ograniczeń Attachment required (0)
5 Sytuacja ekonomiczna i finansowa - Wykonawca winien załączyć polisę OC wraz z dowodem jej opłacenia Attachment required (0)
6 Aktualny odpis z właściwego rejestru - Wykonawca winien załączyć Aktualny odpis z właściwego rejestru (0)
Unlock the form

The number of page views: 245