Proceeding: 2021/BZP 00035881/01 Zakup i dostarczenie środków czystości oraz materiałów do utrzymania czystości i porządku dla KWP zs. w Radomiu i jednostek garnizonu mazowieckiego - nr wew. postępowania 7/21.

Deadlines:
Published : 19-04-2021 16:50:00
Placing offers : 04-05-2021 14:00:00
Offers opening : 04-05-2021 14:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu BZP00002396_08_P.pdf pdf 105.59 2021-04-19 16:50:00 Criterion
SWZ 7_21.pdf pdf 1313.81 2021-04-19 16:50:00 Criterion
Załącznik nr 1 do SWZ - projekt umowy.pdf pdf 584.33 2021-04-19 16:50:00 Criterion
Załącznik nr 2 do SWZ wykaz jednostek dostaw częściowych.pdf pdf 308.37 2021-04-19 16:50:00 Criterion
Załącznik nr 3 do SWZ - wykaz cennik asortymentowo ilościowy.xls xls 111.5 2021-04-19 16:50:00 Criterion
Załącznik nr 4 do SWZ - Formularz ofertowy.docx docx 23.26 2021-04-19 16:50:00 Criterion
Załącznik nr 5 - oświadczenie z art. 125 ust. 1.docx docx 12.97 2021-04-19 16:50:00 Criterion
Informacja z otwarcia ofert 7-21.pdf pdf 203.79 2021-05-05 14:38:28 Public message
Informacja z otwarcia ofert 7-21sprostowasnie.pdf pdf 204.41 2021-05-10 15:06:16 Public message
Informacja o wyborze oferty 7-21.pdf pdf 222.47 2021-05-12 14:37:26 Public message

Announcements

2021-05-12 14:37 Anna Ozga Szanowni Państwo,
zamawiający KWP zs. w Radomiu informuje na podstawie art. 253 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp o wyborze najkorzystniejszej oferty, pismo l.dz. ZP-501/2021.

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-05-10 15:06 Anna Ozga Szanowni Państwo,
zamawiający Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu zamieszcza prostowanie informacji z otwarcia ofert opublikowanej w dniu 05.05.2021r.

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-05-05 14:38 Anna Ozga Szanowni Państwo,
Zamawiający Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu publikuje na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy Pzp informację z otwarcia ofert. Pismo l.dz. ZP-447/21.

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-05-05 14:35 Anna Ozga The message was withdrawn by the Buyer.
2021-05-04 14:00 Buyer message Zamawiający informuje, że na realizację postępowania - nr wew. 7/21 przeznaczył kwotę gross 570 091,59 zł.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required

Ogłoszenie o zamówie [...].pdf

SWZ 7_21.pdf

Załącznik nr 1 do SW [...].pdf

Załącznik nr 2 do SW [...].pdf

Załącznik nr 3 do SW [...].xls

Załącznik nr 4 do SW [...].docx

Załącznik nr 5 - ośw [...].docx

(0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 398