Proceeding: IZP-P/05A/2021/Odzież (05A) Sukcesywne dostawy odzieży, obuwia roboczego i ochronnego, rękawic roboczych i ochronnych, ochron indywidualnych

Adrian Pobłocki
Eko Dolina Sp. z o.o.
Deadlines:
Published : 19-04-2021 13:17:00
Placing offers : 04-05-2021 13:00:00
Offers opening : 04-05-2021 14:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy - oferty ostateczne
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, pliki należy opatrzyć:
- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
- podpisem zaufanym,

- lub podpisem osobistym

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ odzież.pdf pdf 1179.2 2021-04-19 13:17:00 Proceeding
Edytowalne załączniki nr 1-2.docx docx 30.38 2021-04-19 13:17:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 100.84 2021-04-19 13:17:00 Proceeding
Modyfikacja treści SWZ.pdf pdf 244.26 2021-04-20 14:49:06 Public message
Pytania i odpowiedzi.pdf pdf 230.69 2021-04-22 12:05:28 Public message
Modyfikacja treści SWZ, zmiana terminu składania ofert.pdf pdf 2424.33 2021-04-26 13:31:15 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 36.1 2021-04-26 13:33:21 Public message
Pytania i odpowiedzi 2.pdf pdf 238.55 2021-04-27 10:31:33 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 323.74 2021-05-04 15:09:25 Public message
Informacja o kwocie na realizację zamówienia.pdf pdf 135.83 2021-05-04 13:16:30 Public message

Announcements

2021-05-04 15:09 Dział Zamówień Publicznych Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-05-04 13:16 Dział Zamówień Publicznych Informacja o maksymalnej kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.

Informacja o kwocie [...].pdf

2021-04-27 10:31 Adrian Pobłocki Pytania i odpowiedzi 2

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

2021-04-26 13:33 Adrian Pobłocki Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2021-04-26 13:31 Adrian Pobłocki Modyfikacja treści SWZ, zmiana terminu składania ofert

Modyfikacja treści S [...].pdf

2021-04-22 12:05 Adrian Pobłocki Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

2021-04-20 14:49 Adrian Pobłocki Modyfikacja treści SWZ

Modyfikacja treści S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Uwaga! Załączniki dodane w tym miejscu mogą zostać udostępnione publicznie na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych. Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 560