Proceeding: PP/30/2021 Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku dydaktycznego przy ul. Kaliskiego 7 w Bydgoszczy, PP/30/2021

Deadlines:
Published : 19-04-2021 12:42:00
Placing offers : 04-05-2021 13:00:00
Offers opening : 05-05-2021 10:00:00
Procedure:
Type: Construction work

Requirements and specifications

KPEC Sp. z o.o. zaprasza Wykonawców do składania ofert w przetargu nieograniczonym dla zadania:

Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku dydaktycznego  przy ul. Kaliskiego 7 w Bydgoszczy, przy zastosowaniu przepisów art. 29a ustawy prawo Budowlane


Szczegółowy opis przedmiotu oraz pozostałe dokumenty przetargowe znajdują się w Załącznikach do postępowania.


Kryterium wyboru oferty jest cena.

Ofertę można złożyć poprzez platformę lub w wersji pisemnej do dnia 04.05.2021 r. do godz. 13:00.

Adres dostarczenia oferty w wersji pisemnej: ul. Ks. J. Schulza 5, 85-315 Bydgoszcz z dopiskiem: 

Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku dydaktycznego  przy ul. Kaliskiego 7 w Bydgoszczy


Oferty złożone lub dostarczone do siedziby Zamawiającego po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

Prosimy o złożenie oferty z wykorzystaniem "Załącznika nr 1 do SWZ - Formularza oferty".


Zastrzegamy, że postępowanie nie musi zakończyć się wyborem wykonawcy.


W przypadku pytań:

- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub wysyłając wiadomość na adres: zamowienia.publiczne@kpec.bydgoszcz.pl

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.   

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest przekazanie informacji o wyborze oferty Wykonawcy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.pdf pdf 345.12 2021-04-19 12:42:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz oferty.doc doc 45 2021-04-19 12:42:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Wzór umowy.pdf pdf 314.44 2021-04-19 12:42:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ -PFU Kaliskiego 7.doc.pdf pdf 345.12 2021-04-19 12:42:00 Proceeding
zgody własnościowe.pdf pdf 511.07 2021-04-19 12:42:00 Proceeding
Kaliskiego 7 A4 mapka.png png 114.44 2021-04-19 12:42:00 Proceeding
Załącznik nr 4 SWZ Karta gwarancji.doc doc 40 2021-04-19 12:42:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do Formularza oferty Oświadczenie.doc doc 30 2021-04-19 12:42:00 Proceeding
Załącznik nr 2 Formularza oferty Informacja na temat wiedzy i doświadczenia.docx docx 17.08 2021-04-19 12:42:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do Formularza oferty Wykaz osób.docx docx 21.1 2021-04-19 12:42:00 Proceeding
Zał. nr 3 do umowy Wykaz podstawowych dokumentów odbiorowych sieci i przyłączy cieplnych.docx docx 95.43 2021-04-21 08:56:56 Proceeding
Zał. nr 4 do umowy Oświadczenie kierownika budowy.docx docx 593.42 2021-04-21 08:56:59 Proceeding
2021-04-21 Pytania i odpowiedzi.pdf pdf 210.32 2021-04-21 10:51:02 Public message
2021-05-06 zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 119.16 2021-05-06 14:27:23 Public message

Announcements

2021-05-06 14:27 Izabela Smejlis Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w załączniku:

2021-05-06 zawiadomi [...].pdf

2021-04-21 10:51 Izabela Smejlis W dniu 20.04.2021 r.do postepowania wpłynęło pytanie. Treść pytania z odpowiedzią Zamawiającego znajduje się w załączniku:

2021-04-21 Pytania i [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku dydaktycznego przy ul. Kaliskiego 7 w Bydgoszcz Oferta Wykonawcy wg wzoru z Załącznika nr 1 do SWZ - Formularza oferty 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5764 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Uprawnienia - Warunek zostanie oceniony na podstawie złożonego Oświadczenia Attachment required (0)
3 Wiedza i doświadczenie - Warunek zostanie oceniony na podstawie złożonego Oświadczenia oraz Załącznika nr 2 do Formularza oferty - Informacja na temat wiedzy i doświadczenia (wraz z poświadczeniami dla podmiotów innych niż Zamawiający) Attachment required (0)
4 Potencjał techniczny i osoby zdolne do wykonania zamówienia - Warunek zostanie oceniony na podstawie złożonego Oświadczenia oraz Załącznika nr 3 do Formularza oferty - Wykaz osób Attachment required (0)
5 Sytuacja ekonomiczna i finansowa - Wykonawca winien załączyć polisę OC wraz z dowodem jej opłacenia Attachment required (0)
6 Aktualny odpis z właściwego rejestru - Wykonawca winien załączyć Aktualny odpis z właściwego rejestru (0)
Unlock the form

The number of page views: 295