Proceeding: 2021/BZP 00035380/01 REMONTY CZĄSTKOWE NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH

Agnieszka Sudziarska
Grudziądzki Park Przemysłowy Sp. z o.o. Department: Zarząd Dróg Miejskich
Deadlines:
Published : 19-04-2021 12:34:00
Placing offers : 05-05-2021 09:30:00
Offers opening : 05-05-2021 10:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załączniki do SWZ.zip zip 547.18 2021-04-19 12:34:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 109.71 2021-04-19 12:34:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 491.96 2021-04-19 12:34:00 Proceeding
Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 314.62 2021-05-05 08:18:15 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 295.69 2021-05-05 10:53:03 Public message
WNO na strone.pdf pdf 356.54 2021-05-07 11:53:45 Public message

Announcements

2021-05-07 11:53 Agnieszka Sudziarska Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

WNO na strone.pdf

2021-05-05 10:53 Agnieszka Sudziarska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-05-05 08:18 Agnieszka Sudziarska Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja o kwocie [...].pdf

2021-04-21 14:00 Agnieszka Sudziarska Informuję, iż wystąpiła pomyłka w wyborze trybu postępowania. Jest - przetarg nieograniczony, powinno być - tryb podstawowy ( art. 275 pkt 2 ustawy Pzp).

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 429