Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WZP-1232/21/68/IR Wykonanie dokumentacji projektowej dla modernizacji elewacji Pałacu Mostowskich

Deadlines:
Published : 16-04-2021 15:58:00
Placing offers : 06-05-2021 10:00:00
Offers opening : 06-05-2021 11:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 116.06 2021-04-16 15:58:00 Proceeding
SWZ.doc doc 533 2021-04-16 15:58:00 Proceeding
Załacznik nr 5 OPZ KSP Pałac elewacja dziedzińce PP.doc doc 4082.5 2021-04-16 15:58:00 Proceeding
Zalącznik nr 5 - dokumentacja graficzna (Stary Pałac).zip zip 1189.4 2021-04-16 15:58:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - dokumenty formalne.zip zip 9131.41 2021-04-16 15:58:00 Proceeding
informacja z otwarcia.pdf pdf 50.78 2021-05-06 13:27:31 Public message
informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf pdf 61.71 2021-05-27 15:15:00 Public message
uniewaznienie wyboru platforma.pdf pdf 52.28 2021-07-29 16:28:49 Public message
ponowny wybor najkorzystniejszej oferty _platforma.pdf pdf 61.1 2021-08-03 15:59:22 Public message
uniewaznienie wyboru z 3.08.21r..pdf pdf 56.8 2021-08-06 17:53:30 Public message
informacja o uniewaznieniu postępowania.pdf pdf 51.73 2021-08-19 14:17:12 Public message
2021-OJS182-474143-pl (1).pdf pdf 96.44 2021-09-20 14:41:43 Public message

Announcements

2021-09-20 14:41 Ewa Kazanecka Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

2021-OJS182-474143-p [...].pdf

2021-08-19 14:17 Piotr Sobieraj Informacja o unieważnieniu postępowania

informacja o uniewaz [...].pdf

2021-08-06 17:53 Ewa Kazanecka Informacja o unieważnieniu ponownego Wyboru najkorzystniejszej oferty

uniewaznienie wyboru [...].pdf

2021-08-03 15:59 Ewa Kazanecka Ponowny Wybór najkorzystniejszej oferty

ponowny wybor najkor [...].pdf

2021-07-29 16:28 Ewa Kazanecka Informacja o unieważnieniu Wyboru najkorzystniejszej oferty

uniewaznienie wyboru [...].pdf

2021-05-27 15:15 Ewa Kazanecka Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

informacja o wyborze [...].pdf

2021-05-06 13:27 Ewa Kazanecka Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2021-05-06 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia 3 350 805,65 PLN brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1184