Proceeding: ZP.260.5.2021 Świadczenie usługi serwisowania aparatury i sprzętu medycznego będącego na stanie MWOMP Płock oraz Oddziału MWOMP w Warszawie.

Deadlines:
Published : 16-04-2021 13:19:00
Placing offers : 27-04-2021 10:00:00
Offers opening : 27-04-2021 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ - serwisowanie sprzętu medycznego.zip zip 29830.51 2021-04-16 13:19:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 132.43 2021-04-16 13:19:00 Proceeding
Pytania i odpowiedź do SWZ.pdf pdf 334.33 2021-04-21 13:26:58 Public message
Odpowiedz do Wykonawców - 23.04.2021.pdf pdf 365.64 2021-04-23 10:45:46 Public message
Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przaznaczyć.pdf pdf 316.81 2021-04-27 10:01:27 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 298.49 2021-04-27 14:21:17 Public message
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania.pdf pdf 758.71 2021-04-28 14:49:43 Public message

Announcements

2021-04-28 14:49 Urszula Żołek Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania

Ogłoszenie o rozstrz [...].pdf

2021-04-27 14:21 Urszula Żołek W załączeniu Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-04-27 10:01 Daniel Igielski Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja o kwocie [...].pdf

2021-04-23 10:45 Urszula Żołek Odpowiedzi Zamawiającego na pytania do SWZ - 23.04.2021 r.

Odpowiedz do Wykonaw [...].pdf

2021-04-21 13:26 Urszula Żołek Odpowiedź na pytania do SWZ.

Pytania i odpowiedź [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 621