Proceeding: IŚZ.7011.3.9.2019 Zapytanie w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia na "Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Stacji Uzdatniania Wody w Krośniewicach, przy ul. Toruńskiej (działka nr 905)"

Deadlines:
Published : 16-04-2021 09:53:00
Placing offers : 30-04-2021 10:00:00
Offers opening : 30-04-2021 10:05:00
Procedure: Szacowanie wartości zamówienia
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

informujemy, że poniższe postępowanie ma charakter szacowania wartości zamówienia.  

Dlaczego warto odpowiedzieć na szacowanie wartości zamówienia?

Informujemy, iż niniejsze postępowanie nie stanowi zaproszenia do składania ofert w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy, czy też udzielenia zamówienia i nie stanowi części procedury udzielania zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że odpowiedź na niniejsze postępowanie o charakterze szacowania ceny może skutkować:

  • zaproszeniem do złożenia oferty lub/i 

  • zaproszeniem do negocjacji warunków umownych lub 

  • zawarciem umowy, której przedmiot został określony w niniejszym postępowaniu. 

W przypadku pytań:

  • technicznych lub merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel 24/2523024. 

  • związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.   

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny.

Zamawiający wymaga od Uczestnika przedstawienia odpowiedzi na niniejsze Zapytanie na Formularzu do Szacowania wartości zamówienia - załącznik nr 1

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
zapytanie - szacowanie wartości.pdf pdf 4766.96 2021-04-16 09:53:00 Proceeding
szacowanie wartości-SUW.doc doc 141 2021-04-16 09:53:00 Proceeding
wyniki badań wody - studnie nr 2 i 3.pdf pdf 3550.89 2021-04-16 09:53:00 Proceeding
Plan sytuacyjny GK.II.6630.293.2020.BES.pdf pdf 1540 2021-04-16 09:53:00 Proceeding
3.0. Zbiorcze zestawienie wyników wiercenia STD. nr 2.pdf pdf 4246.21 2021-04-16 09:53:00 Proceeding
3.0. Zbiorcze zestawienie wyników wiercenia STD. nr 3.pdf pdf 4245.48 2021-04-16 09:53:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 - 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5499 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Termin realizacji - Oczekiwany termin realizacji 7 dni. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" lub zaproponować możliwie najszybszy termin realizacji (0)
3 Wstępny opis przedmiotu zamówienia - Jeżeli w załączonym wstępnym opisie przedmiotu zamówienia zamawiający nie ujął wszystkich istotnych czynników kosztotwórczych, proszę o stosowny komentarz (0)
4 Gwarancja - Oczekiwany okres gwarancji 24 miesiące. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" lub zaproponować alternatywne warunki gwarancyjne (0)
Unlock the form

The number of page views: 296