Proceeding: Przegląd i konserwacja podręcznego sprzętu przeciwpożarowego w budynku Sądu Okręgowego w Bydgoszczy

Katarzyna Kowalewska
Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
Deadlines:
Published : 16-04-2021 07:48:00
Placing offers : 22-04-2021 07:45:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Opis przedmiotu usługi


Przegląd i konserwacja podręcznego sprzętu przeciwpożarowego w budynkach Sądu Okręgowego w Bydgoszczy

Specyfikacja zamówienia

       1)Przegląd 80 szt. gaśnic

 2) Regeneracja gaśnic:

GP4x -1 szt.

GP6x -10 szt.

GP6z- 5szt.

GP2x-5szt.

GP1z- 1szt.

  3)  Przegląd i pomiar hydrantów wewnętrznych

19 szt.

4) Przegląd i pomiar hydrantów zewnętrznych

1 szt.

 5)  Protokół badań sprawności hydrantów wewnętrznych i

zewnętrznych

 6) Protokół z przeglądu i konserwacji podręcznego sprzętu przeciwpożarowego


Podana przez Wykonawcę cena za realizację usługi musi zawierać wszystkie koszty realizacji usługi, tzn. że sąd nie ponosi żadnych innych kosztów związanych z jej realizacją.

Termin płatności na rzecz Wykonawcy wynosi 21 dni od daty realizacji usługi oraz otrzymania przez sąd prawidłowo wystawionej faktury.

Miejsce wykonania usługi: Sąd Okręgowy w Bydgoszczy, ul. Wały Jagiellońskie 2, Nowy Rynek 10, Nowy Rynek 12.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 052 325-32-85

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

There are no attachments in this proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Całkowity koszt przeglądu i konserwacji zgodnie z opisem zamówienia - 1 pc. Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
Wały Jagiellońskie 2
85-12, Bydgoszcz
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5789 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 21 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Do 30 kwietnia 2021r.Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
Unlock the form

The number of page views: 294