Proceeding: MKUO ProNatura ZP/TP/22/21 Pokrycie spoin obwodowych rur przegrzewaczy SH3 oraz fragmentu ściany kotła warstwą ochronną

Deadlines:
Published : 15-04-2021 20:07:00
Placing offers : 05-05-2021 10:00:00
Offers opening : 05-05-2021 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 116.58 2021-04-15 20:51:26 Proceeding
SWZ.pdf pdf 685.59 2021-04-15 20:51:48 Proceeding
Załącznik nr 1a do SWZ_SH3_INC.pdf pdf 1527.16 2021-04-15 20:51:48 Proceeding
Załącznik nr 1b do SWZ_Zespół konwekcyjny.pdf pdf 1949.45 2021-04-15 20:51:48 Proceeding
załącznik nr 1c do SWZ_Fragment ściany kotła wymagający pokrycia warstwą ochronną.pdf pdf 2143.02 2021-04-15 20:51:48 Proceeding
Załączniki edytowalne.doc doc 225 2021-04-19 09:07:54 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia..pdf pdf 34.37 2021-04-28 13:35:18 Public message
22_Zawiadomienie_udzielenie odpowiedzi na pytania.pdf pdf 338.87 2021-04-28 13:35:18 Public message
Informacja z otwarcia ofert_.pdf pdf 643.27 2021-05-05 14:32:37 Public message

Announcements

2021-05-05 14:32 Monika Niegoda MKUO ProNatura ZP/NO/22/21_ Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-05-05 09:57 Monika Niegoda MKUO ProNatura ZP/NO/22/21_ Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia zgodnie z art. 222 ust 4 ustawy Pzp.
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia:
dla części I - 492 000,00 zł gross
dla części II- 130 380,00 zł gross
2021-04-28 13:35 Monika Niegoda MKUO ProNatura ZP/NO/22/21_ Zawiadomienie_udzielenie odpowiedzi na pytania (zmiana terminu składania i otwarcia ofert)

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

22_Zawiadomienie_udz [...].pdf

2021-04-19 09:07 Monika Niegoda Udostępnienie załączników niezbędnych do złożenia oferty (tj. zał. 2, 3, 3a, 4 i 5 SWZ) w formie edytowalnej.

Załączniki edytowaln [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 420