Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: SZP.251.13.21 Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczego w Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Brodnicy im. R. Czerwiakowskiego

Deadlines:
Published : 15-04-2021 15:45:00
Placing offers : 23-04-2021 11:00:00
Offers opening : 23-04-2021 11:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SZP.251.13.21_Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.doc doc 73.5 2021-04-15 15:45:00 Proceeding
SZP.251.13.21_Załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy.doc doc 60 2021-04-15 15:45:00 Proceeding
SZP.251.13.21_Załącznik nr 2A do SWZ - Udostepnienie zasobów.doc doc 30 2021-04-15 15:45:00 Proceeding
SZP.251.13.21_Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie.doc doc 46.5 2021-04-15 15:45:00 Proceeding
SZP.251.13.21_Załącznik nr 4 do SWZ - Projekt umowy.doc doc 101.5 2021-04-15 15:45:00 Proceeding
SZP.251.13.21_Załącznik nr 5 do SWZ - Oświadczenie o aktualności informacji.doc doc 43.5 2021-04-15 15:45:00 Proceeding
SZP.251.13.21_Załącznik nr 6 do SWZ - Koncepcja funkcjonalna rozbudowy ZOZ w Brodnicy.pdf pdf 7543.28 2021-04-15 15:45:00 Proceeding
SZP.251.13.21_SWZ.doc doc 168.5 2021-04-15 15:45:00 Proceeding
251.13.21_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 101.91 2021-04-15 15:45:00 Proceeding
251.13.21_Informacja z otwarcia ofert.xls xls 33 2021-04-23 12:46:47 Public message
251.13.21_Wynik.doc doc 77 2021-04-28 13:33:03 Public message

Announcements

2021-04-28 13:33 Joanna Błażej Do wszystkich zainteresowanych

W załączeniu przesyłam rozstrzygnięcie postępowania (plik 251.13.21_Wynik.doc), które zgodnie z art. 253 ust. 2 ustawy Pzp zostaje upublicznione na stronie internetowej.

Z poważaniem
Marcin Rzepecki
Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Wiejska 9
87-300 Brodnica
NIP: 8741484403, REGON: 000302327, KRS: 0000005223
Sekcja Zamówień Publicznych, Zakupów i Konkursów
Specjalista ds. zamówień publicznych
tel. 0 56 668 91 20
Fax do sekretariatu: 56 66 89 101
zamowienia.publiczne@zozbrodnica.pl


251.13.21_Wynik.doc

2021-04-23 12:46 Joanna Błażej Szanowni Państwo

W załączeniu przesyłam "Informację z otwarcia ofert".

Z poważaniem
Marcin Rzepecki
Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Wiejska 9
87-300 Brodnica
NIP: 8741484403, REGON: 000302327, KRS: 0000005223
Sekcja Zamówień Publicznych, Zakupów i Konkursów
Specjalista ds. zamówień publicznych
tel. 0 56 668 91 20
Fax do sekretariatu: 56 66 89 101
zamowienia.publiczne@zozbrodnica.pl

251.13.21_Informacja [...].xls

2021-04-23 11:03 Joanna Błażej Szanowni Państwo

Uprzejmie informuję, że Zamawiający oszacował wartość zamówienia na 127 750,00 zł netto. Wartość gross zamówienia wynosi zatem 157 132,50 zł.

Z poważaniem
Marcin Rzepecki
Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Wiejska 9
87-300 Brodnica
NIP: 8741484403, REGON: 000302327, KRS: 0000005223
Sekcja Zamówień Publicznych, Zakupów i Konkursów
Specjalista ds. zamówień publicznych
tel. 0 56 668 91 20
Fax do sekretariatu: 56 66 89 101
zamowienia.publiczne@zozbrodnica.pl

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 672