Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 11/SPiZ/2021 Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań koagulologicznych dla TS WCKiK SPZOZ w Lublinie

Deadlines:
Published : 15-04-2021 13:48:00
Placing offers : 27-04-2021 14:00:00
Offers opening : 27-04-2021 14:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.


Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań koagulologicznych wykonywanych dla Terenowej Stacji WCKiK SP ZOZ w Lublinie, w okresie od dnia 09.05.2021 r. do dnia 09.05.2022 r.

Szczegóły oraz warunki realizacji zamówienia zostały zawarte we wzorze umowy, który stanowi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

Zastrzega się prawo odwołania zapytania ofertowego oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.


W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego".

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Wykaz osób.doc doc 41 2021-04-15 13:48:00 Criterion
Wymogi dot. zlecenia badań, transportu materiału do badań.docx docx 13.79 2021-04-15 13:48:00 Criterion
Projekt umowy na badania koagulologiczne Lublin.doc doc 81.5 2021-04-15 13:48:00 Criterion

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Oznaczenie aktywności F VIII w osoczu Badania będą przeprowadzone metodą fotooptyczną w próbkach osocza oznaczonych nr donacji. Badania muszą być wykonywane przez ośrodki zlokalizowane w pobliżu jednostek zlecających, niezwłocznie po otrzymaniu próbek. Nie dopuszcza się możliwości zamrożenia materiału i wykonania oznaczenia w późniejszym terminie. Badania będą wykonywane zgodnie z ustalonymi procedurami i zasadami dobrej praktyki laboratoryjnej (GLP). Podstawą do wykonania badania będzie pisemne zlecenie. Świadczone usługi będą wykonywane przez osoby posiadające stosowne uprawnienia i kwalifikacje. Udzielający zamówienie zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli u Przyjmującego zamówienie w zakresie zgodności realizacji z zasadami GLP. 100 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7094 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od daty otrzymania faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Wymogi dot. zlecenia badań, transportu materiału do badań oraz przyjmowania próbek do badań - Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"

Wymogi dot. zlecenia [...].docx

(0)
4 Wykaz osób przewidzianych do realizacji przedmiotu zamówienia - Proszę wypełnić i podpisać Attachment required

Wykaz osób.doc

(0)
5 Projekt umowy - Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"

Projekt umowy na bad [...].doc

(0)

The number of page views: 349