Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.201.10.2021 Zaprojektowanie modernizacji okien i wykonanie w tym zakresie robót budowlanych w budynkach komunalnych: Umińskiego 19 ABC, Nowe Zagórze 5-7, Woźna 13, Św. Wojciecha 29, ul. Szamarzewskiego 18 w Poznaniu

Deadlines:
Published : 14-04-2021 18:21:00
Placing offers : 21-06-2021 13:00:00
Offers opening : 21-06-2021 13:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Formularze edytowalne- załączniki 1,2,3,4,5,6,7,8,10 do SWZ.docx docx 32.44 2021-04-14 18:21:00 Proceeding
PFU-Załącznik nr 11 do SWZ.pdf pdf 1106.71 2021-04-14 18:21:00 Proceeding
PPU- Załącznik nr 9 do SWZ.pdf pdf 267.75 2021-04-14 18:21:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 272.39 2021-04-14 18:21:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 198.34 2021-04-14 18:21:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 263.48 2021-06-22 08:23:28 Public message
Unieważnienie cz. 4.pdf pdf 277.88 2021-07-14 10:01:39 Public message
Wybór na platformę.pdf pdf 273.6 2021-07-26 15:53:08 Public message

Announcements

2021-07-26 15:53 Zuzanna Piotrowicz Dzień Dobry,
w załączeniu przesyłam korespondencję od Zamawiającego.

Wybór na platformę.p [...].pdf

2021-07-14 10:01 Zuzanna Piotrowicz W załączeniu przesyłam korespondencję od Zamawiającego.

Unieważnienie cz. 4. [...].pdf

2021-06-22 08:23 Zuzanna Piotrowicz Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-06-21 13:29 Zuzanna Piotrowicz Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia:
cz.1 :
Wykonanie Dokumentacji: 9 594,00 zł brutto
Wykonanie robót: 140 270,00 zł brutto
cz.2:
Wykonanie Dokumentacji: 9 594,00 zł brutto
Wykonanie robót: 153 010,00 zł brutto
cz.3:
Wykonanie Dokumentacji:9 594,00 zł brutto
Wykonanie robót: 432 250,00 zł brutto
cz.4:
Wykonanie Dokumentacji: 9 594,00 zł brutto
Wykonanie robót: 305 500,00 zł brutto
cz.5:
Wykonanie Dokumentacji: 9 594,00 zł brutto
Wykonanie robót: 68 770,00 zł brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1427