Proceeding: ZP.272.11.2021 Zamówienie na termomodernizację Bursy Szkolnej w Starym Sączu.

Iwona Kowalczyk
Powiat Nowosądecki
Deadlines:
Published : 14-04-2021 15:00:00
Placing offers : 30-04-2021 10:00:00
Offers opening : 30-04-2021 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
11 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 97.05 2021-04-14 15:00:00 Proceeding
11 SWZ Bursa.pdf pdf 1115.22 2021-04-14 15:00:00 Proceeding
11 zał. nr 1 do SWZ OPZ.pdf pdf 484.69 2021-04-14 15:00:00 Proceeding
11 zał. nr 2 do SWZ Projekt umowy.pdf pdf 944.88 2021-04-14 15:00:00 Proceeding
11 zal. nr 3 do SWZ Oswiadczenie wykonawcy art.125 ust. 1.doc doc 72 2021-04-14 15:00:00 Proceeding
11 zal. nr 3 do SWZ Oswiadczenie wykonawcy art.125 ust. 1.pdf pdf 722.17 2021-04-14 15:00:00 Proceeding
11 zal. nr 3a do SWZ Oświadczenie podmiotu udostępniającego.doc doc 69 2021-04-14 15:00:00 Proceeding
11 zal. nr 3a do SWZ Oświadczenie podmiotu udostępniającego.pdf pdf 694.72 2021-04-14 15:00:00 Proceeding
11 zal. nr 4 do SWZ Formularz oferty.docm docm 32.16 2021-04-14 15:00:00 Proceeding
11 zal. nr 4 do SWZ Formularz oferty.pdf pdf 717.27 2021-04-14 15:00:00 Proceeding
11 Bursa_ Stary.Sacz_dokumentacja.zip zip 18684.05 2021-04-14 15:00:00 Proceeding
Wyjaśnienia treści SWZ.pdf pdf 203.29 2021-04-26 11:40:05 Public message
11 Informacje podane po otwarciu ofert.pdf pdf 502.31 2021-04-30 12:43:47 Public message

Announcements

2021-04-30 12:43 Iwona Kowalczyk INFORMACJE PODANE PO OTWARCIU OFERT UDOSTĘPNIANE ZGODNIE Z ART. 222 UST. 5 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

11 Informacje podane [...].pdf

2021-04-30 10:00 Buyer message Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 696 544 zł brutto.
2021-04-26 11:40 Beata Zięcina – Kasieczka Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 467