Proceeding: BZP.271.1.135.2021.AG Usługa wykonania operatów szacunkowych nieruchomości położonych w Radomiu.

Zamówienia Publiczne
Gmina Miasta Radomia
Deadlines:
Published : 26-04-2021 17:44:00
Placing offers : 05-05-2021 09:00:00
Offers opening : 05-05-2021 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogloszenie o zamówieniu.pdf pdf 106.97 2021-04-26 17:44:00 Proceeding
5_SWZ.pdf pdf 875.17 2021-04-26 17:44:00 Proceeding
Zał. nr 2 - formularz ofertowy.doc doc 169.5 2021-04-26 17:44:00 Proceeding
Zał. nr 3 - oświadczenie z art. 125 ust. 1.doc doc 156.5 2021-04-26 17:44:00 Proceeding
Zał. nr 4 - zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby.doc doc 149 2021-04-26 17:44:00 Proceeding
Zał. nr 5 - oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.doc doc 150.5 2021-04-26 17:44:00 Proceeding
Zał. nr 6 - oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu z art. 125 ust. 1.doc doc 147 2021-04-26 17:44:00 Proceeding
Zał. nr 7 - wykaz osób do realizacji zamówienia.doc doc 151 2021-04-26 17:44:00 Proceeding
1. Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 332.46 2021-05-05 13:33:26 Public message
1. Informacja z otwarcia ofert.doc doc 235.5 2021-05-05 13:33:26 Public message

Announcements

2021-05-05 13:33 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert.

1. Informacja z otwa [...].pdf

1. Informacja z otwa [...].doc

2021-05-05 09:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę 14 144,88 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 246