Proceeding: EK-ZZ/ZP.261.24.RB.2021 2021/BZP 00032445/01 Nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji pn."Kompleksowa termomodernizacja ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie z wykorzystaniem instalacji fotowoltaicznej"

Deadlines:
Published : 14-04-2021 13:27:00
Placing offers : 30-04-2021 11:00:00
Offers opening : 30-04-2021 11:30:00
Procedure:
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 75.69 2021-04-14 13:27:00 Proceeding
SWZ-sig.pdf pdf 944.37 2021-04-14 13:27:00 Proceeding
załącznik nr 3 do oferty-sig.pdf pdf 417.14 2021-04-14 13:27:00 Proceeding
Opisy techniczne termomodernizacji Szpitala.pdf pdf 471.01 2021-04-14 13:27:00 Proceeding
Formularz oferty.doc doc 251 2021-04-14 13:27:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do oferty - Opis przedmiotu zamówienia.doc doc 238 2021-04-14 13:27:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do oferty - Oświadczenie.doc doc 96.5 2021-04-14 13:27:00 Proceeding
załącznik nr 3 do oferty - Wykaz osób.docx docx 20.94 2021-04-14 13:27:00 Proceeding
Odpowiedzi-sig.pdf pdf 402.43 2021-04-23 12:37:10 Public message
Oferta nr 1.rar rar 8232.82 2021-05-04 11:00:37 Public message
Oferta nr 2.rar rar 20265.01 2021-05-04 11:00:37 Public message
Oferta nr 3.rar rar 1148.56 2021-05-04 11:00:37 Public message
Oferta nr 4.rar rar 937.62 2021-05-04 11:00:37 Public message
Oferta nr 5.rar rar 2240.35 2021-05-04 11:00:37 Public message
Oferta nr 6.rar rar 2176.35 2021-05-04 11:00:37 Public message
Protokół z otwarcia ofert.pdf pdf 80.07 2021-04-30 12:45:42 Public message
Informacja art. 222 ust. 4 pzp.pdf pdf 180.8 2021-04-30 11:17:24 Public message

Announcements

2021-05-04 11:00 Joanna Nawłatyna Udostępnienie ofert zgodnie z art. 74 ust. 2 pkt 1. ustawy Pzp

Oferta nr 1.rar

Oferta nr 2.rar

Oferta nr 3.rar

Oferta nr 4.rar

Oferta nr 5.rar

Oferta nr 6.rar

2021-04-30 12:45 Joanna Nawłatyna Protokół z otwarcia ofert

Protokół z otwarcia [...].pdf

2021-04-30 11:17 Joanna Nawłatyna Informacja z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp.

Informacja art. 222 [...].pdf

2021-04-23 12:37 Joanna Nawłatyna Odpowiedzi na zapytania

Odpowiedzi-sig.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 401