Proceeding: GUM2021ZP0034 GUM2021ZP0034 Sukcesywna dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Deadlines:
Published : 14-04-2021 11:23:00
Placing offers : 18-05-2021 09:00:00
Offers opening : 18-05-2021 09:20:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik 4 do umowy -Oświadczenie o dochowaniu poufności.pdf pdf 132.29 2021-04-14 11:23:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 121.41 2021-04-14 11:23:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1179.12 2021-04-14 11:23:00 Proceeding
załącznik 1 - formularz ofertowy.docx docx 37.39 2021-04-14 11:23:00 Proceeding
Załącznik 2 - JEDZ.doc doc 186 2021-04-14 11:23:00 Proceeding
Załącznik 3 - formularz cenowy.rtf rtf 10164.87 2021-04-14 11:23:00 Proceeding
Załącznik 4 - opis przedmiotu zamówienia.docx docx 135.24 2021-04-14 11:23:00 Proceeding
Załącznik 5 - projekt umowy.pdf pdf 835.77 2021-04-14 11:23:00 Proceeding
1. Pytania i odpowiedzi.pdf pdf 627.23 2021-04-19 10:18:20 Public message
2. Modyfikacja 04.05.2021.pdf pdf 627.69 2021-05-07 09:10:33 Public message
Ogłoszenie o zmianie.pdf pdf 67.38 2021-05-07 09:10:33 Public message
Informacja z otwarcia ofert.docx docx 22.27 2021-05-18 09:42:21 Public message
Unieważnienie.pdf pdf 260.77 2021-06-11 12:18:00 Public message

Announcements

2021-06-11 12:17 Katarzyna Starula Zawiadomienie o unieważnieniu

Unieważnienie.pdf

2021-05-18 09:42 Katarzyna Starula Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].docx

2021-05-18 09:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia środki w wysokości brutto: 1.600.000,00 zl
2021-05-07 09:10 Katarzyna Starula 2. Zmiana terminu

2. Modyfikacja 04.05 [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2021-04-19 10:18 Katarzyna Starula 1. Pytania i odpowiedzi 19.04.2021

1. Pytania i odpowie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 661