Proceeding: WZ.271.18.2021 Wykonanie dokumentacji projektowych budowy linii kablowych oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czersk z podziałem na części.

Arleta Matusik
Gmina Czersk
Deadlines:
Published : 14-04-2021 10:00:00
Placing offers : 26-04-2021 10:00:00
Offers opening : 26-04-2021 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 08d8fe86-567d-63e5-02c0-66000159bc52 (1).pdf pdf 275.2 2021-04-14 10:00:00 Proceeding
SWZ WZ.271.18.2021.pdf pdf 1933.86 2021-04-14 10:00:00 Proceeding
WZ.271.18..2021 ZAŁĄCZNIK NR 10 DO SWZ Załącznik nr 1 do OPZ.docx docx 4560.9 2021-04-14 10:00:00 Proceeding
WZ.271.18.2021 SWZ .docx docx 76.08 2021-04-14 10:00:00 Proceeding
WZ.271.18.2021 ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SWZ OPZ.docx docx 655.32 2021-04-14 10:00:00 Proceeding
WZ.271.18.2021 ZAŁĄCZNIKI OD 1 DO 8 DO SWZ.zip zip 4041.87 2021-04-14 10:00:00 Proceeding
WZ.271.18.2021 ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWZ PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY.zip zip 384.48 2021-04-14 10:00:00 Proceeding
WZ.271.18.2021 Informacja z otwarcia.pdf pdf 801.83 2021-04-26 20:39:05 Public message
WZ.271.18.2021 INFORMACJA Z OTWARCIA.doc doc 134.5 2021-04-26 20:39:05 Public message

Announcements

2021-04-26 20:39 Arleta Matusik INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
zamieszczana na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.)

WZ.271.18.2021 Infor [...].pdf

WZ.271.18.2021 INFO [...].doc

2021-04-26 10:00 Buyer message Cześć 1. „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy linii kablowej oświetlenia ulicznego w Łęgu-Kolonii" - dł. 900 mb.
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 30.000 zł brutto

Cześć 2. „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy linii kablowej oświetlenia ulicznego w Złym Mięsie" - dł. 800 mb.
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 25.000 zł brutto

Cześć 3. „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy linii kablowej oświetlenia ulicznego w Dużej Klonii" - dł. 50 mb.
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 5.000 zł brutto

Cześć 4. „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy linii kablowej oświetlenia ulicznego w Czersku w ul. Dworcowej wzdłuż cmentarza honorowego" - dł. 150 mb.
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 10.000 zł brutto

Cześć 5. „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy linii kablowej oświetlenia ulicznego w Czersku w Parku Borowiackim" - dł. 700 mb.
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 20.000 zł brutto

Cześć 6. „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy linii kablowej oświetlenia ulicznego w Czersku w ul. Rodzinnej" - dł. 200 mb.
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 8.000 zł brutto

Cześć 7. „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy linii kablowej oświetlenia ulicznego w Złotowie w Wyb. pod Łukowo" - dł. 550.
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 8.000 zł brutto

Cześć 8. „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy linii kablowej oświetlenia ulicznego w Pustkach".
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 10.000 zł brutto

Cześć 9. „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy linii kablowej oświetlenia ulicznego w Czersku w ul. Ceynowy" - dł. 600 mb.
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 10.000 zł brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 445