Proceeding: ZO/22/DOF/EZ/EA/2021 „Dostawa samochodu dostawczego (N1) do 3,5 tony typu VAN z napędem elektrycznym wraz z finansowaniem w formie leasingu operacyjnego na okres 36 miesięcy z opcją wykupu”

Deadlines:
Published : 14-04-2021 08:47:00
Placing offers : 06-05-2021 11:00:00
Offers opening : 06-05-2021 11:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.


UWAGA:

Zamawiający wymaga aby potencjalni Wykonawcy złożyli ofertę na załączonym przez Zamawiającego  Formularzu oferty wraz z wymaganymi załącznikami.

W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zapytanie ofertowe.pdf pdf 7278.75 2021-04-14 08:47:00 Subject of the order
Załącznik_nr_1_Formularz_oferty-08.04.2021.doc doc 88.5 2021-04-14 08:47:00 Criterion
Opis przedmiotu zamówienia -załącznik nr 2.pdf pdf 1430.35 2021-04-14 08:47:00 Criterion
Załącznik_nr_3_Oświadczenie o braku powiązań.doc doc 35.5 2021-04-14 08:47:00 Criterion
Załącznik_nr_4.1_Oświadczenie_wykluczenie - zmiany 31.12.2020.docx docx 22.41 2021-04-14 08:47:00 Criterion
Załącznik_nr_4.2_Oświadczenia_Speł_war_udziału.docx docx 22.99 2021-04-14 08:47:00 Criterion
Istotne postanowienia Umowy -załacznik nr 5.pdf pdf 1015.39 2021-04-14 08:47:00 Criterion
Odpowiedzi na pytania 1-12.pdf pdf 1710.24 2021-04-16 14:13:24 Public message
Opis Przedmiotu zamówienia -zmieniony po pytaniach 1-12.pdf pdf 1498.74 2021-04-16 14:13:24 Public message
Sprawozdanie F01 za I kwartał.pdf pdf 527.58 2021-04-27 13:43:48 Public message
Załącznik nr 5 Istotne postanowienia Umowy-aktualny.pdf pdf 407.77 2021-04-27 13:43:48 Public message
Odpowiedzi na pytania od 13 do 15.pdf pdf 559.61 2021-04-27 13:43:48 Public message

Announcements

2021-05-07 12:42 Justyna Kluge Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich Sp. z o.o., zwane dalej Zamawiającym , informuje , iż do dnia złożenia ofert tj. 6.05.2021 r. do godziny 11.00 wpłynęła jedna oferta:
1. Europejski Fundusz Leasingowy S.A. z siedzibą : ul. Legnickiej 48 bud .C-D, 54-202 Wrocław
cena net oferty : 133 735,12 zł. cena gross oferty: 164 494,20 zł
Zamawiający informuje, iż obecnie trwa sprawdzanie powyższej oferty.
2021-04-27 13:43 Agnieszka Kowolik Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich Sp. z o.o. , zwane dalej Zamawiającym przekazuje w załączniku kolejne odpowiedzi na pytania zadane przez potencjalnych Wykonawców dnia 21.04.2021, a także uaktualnia załącznik nr 5 Istotne Postanowienia Umowy, oraz udostępnia Sprawozdanie F01 za I kwartał 2021r.
W związku z pytaniami i udzielonymi odpowiedziami Zamawiającym informuje również iż, w celu umożliwienia przygotowania oferty z uwzględnieniem modyfikacji, zmianie ulega termin składania ofert:
było: 30.04.2021 r. godz.: 11:00
zmienia się na: 06.05.2021 r. godz. 11:00.

Sprawozdanie F01 za [...].pdf

Załącznik nr 5 Istot [...].pdf

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2021-04-16 14:13 Justyna Kluge W załączniku Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich , zwane dalej Zamawiającym przekazuje odpowiedzi na pytania zadane przez potencjalnych Wykonawców dnia 15.04.2021. Informujemy , iż w związku z zmianami zapisów, Zamawiający zmienia OPZ , który aktualizuje i załącza do powyższych odpowiedzi.

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Opis Przedmiotu zamó [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Samochód dostawczy do 3,5 t. z napędem elektrycznym podać cenę jednostkową zgodnie z OPZ i Zapytaniem ofertowym

Zapytanie ofertowe.p [...].pdf

1 pc. Dział eksploatacji sieci wod-kan MPWiK w Piekarach Śląskich
Śląska 17
41-940, Piekary Śląskie
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5654 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 80% Offer value Attachment required

Załącznik_nr_1_Formu [...].doc

0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 21 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury VAT. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji 20% Od daty podpisania Umowy min.2 tygodnie max 12 tygodni. Powyższy termin dostawy proszę o wpisanie w odpowiednią rubrykę w Formularzu ofertowym , będącym zał. nr 1 do Zapytania ofertowego. Ocena kryterium opisana w pkt. II ppkt. 4 Zapytania ofertowego. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Opis Przedmiotu Zamówienia- zał. nr 2 - Prosimy o zapoznanie się z OPZ i jego Akceptację , wpisując "Akceptuję"

Opis przedmiotu zamó [...].pdf

(0)
6 Oświadczenie o braku powiazań z Wykonawcą -zał. nr 3 - Prosimy o uzupełnienie Oświadczenia przez osoby uprawnione i jego załączenia do Formularza ofertowego. Attachment required

Załącznik_nr_3_Oświa [...].doc

(0)
7 Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania -zał. nr 4.1 - Prosimy o uzupełnienie Oświadczenia przez osoby uprawnione i jego załączenia do Formularza ofertowego. Attachment required

Załącznik_nr_4.1_Ośw [...].docx

(0)
8 Oświadczenie Wykonawcy doty. spełnienia warunków udziału w postępowaniu - zał. nr 4.2 - Oświadczenia przez osoby uprawnione i jego załączenia do Formularza ofertowego. Attachment required

Załącznik_nr_4.2_Ośw [...].docx

(0)
9 Istotne postanowienia Umowy -zał. nr 5 - Prosimy o zapoznanie się z Istotnymi Postanowieniami Umowy i ich Akceptację , wpisując "Akceptuję"

Istotne postanowieni [...].pdf

(0)
Unlock the form

The number of page views: 416