Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: NZP/TO/1/2021 „Dostawa na potrzeby LPGK Sp. z o. o. samochodów ciężarowych z zabudową śmieciarki na podstawie umów sprzedaży i umów dzierżawy z podziałem na części”

Deadlines:
Published : 14-04-2021 07:55:00
Placing offers : 27-04-2021 10:00:00
Offers opening : 27-04-2021 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 14.04.2021r..pdf pdf 169.38 2021-04-14 07:55:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1742.22 2021-04-14 07:55:00 Proceeding
Załączniki do SWZ w wersji edytowalnej.docx docx 158.97 2021-04-14 07:55:00 Proceeding
Wyjaśnienia treści SWZ z 20.04.2021r.pdf pdf 503.54 2021-04-20 13:59:23 Public message
OPZ po zmianie SWZ z dnia 20.04.2021r.pdf pdf 513.16 2021-04-20 13:59:23 Public message
Formularz ofertowy po zmianie SWZ z dnia 20.04.2021r.pdf pdf 672.49 2021-04-20 13:59:23 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z 20.04.2021r.pdf pdf 35.41 2021-04-20 13:59:23 Public message
Załączniki do SWZ po zmianie SWZ z 20.04.2021r.docx docx 159.37 2021-04-20 13:59:23 Public message
DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW- informacja o otwartych ofertach.pdf pdf 505.36 2021-04-27 14:44:29 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 555.71 2021-05-19 14:44:59 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 529.12 2021-06-23 10:07:15 Public message
Ogłoszenie o wyniku postepowania z 28.06.2021r. (cz.1, 2, 3 i 5).pdf pdf 135.94 2021-07-09 07:35:02 Public message
Ogłoszenie o wyniku postepowania z 09.07.2021r. (cz.4).pdf pdf 150.53 2021-07-09 07:35:02 Public message

Announcements

2021-07-09 07:35 Zamówienia Publiczne LPGK Ogłoszenie o wyniku postępowania z dnia 28.06.2021r. (dotyczy części nr 1, 2, 3 i 5 zamówienia) oraz z dnia 09.07.2021r. (dotyczy części nr 4 zamówienia).

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2021-06-23 10:07 Zamówienia Publiczne LPGK Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty na część nr 4 zamówienia z dnia 23.06.2021r. (znak pisma: NZP/132/2021).

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2021-05-19 14:44 Zamówienia Publiczne LPGK Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z informacją o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone (znak pisma: NZP/101/2021).

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2021-04-27 14:44 Zamówienia Publiczne LPGK Informacja o otwartych ofertach (znak pisma: NZP/84/2021)

DO WSZYSTKICH WYKONA [...].pdf

2021-04-27 10:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 978.279,96 zł brutto, w tym:
1) 213.343,28 zł na część nr 1 zamówienia: – „Dostawa samochodu ciężarowego z zabudową śmieciarki na podstawie umowy sprzedaży w ramach części nr 1 zamówienia”,
2) 213.343,28 zł na część nr 2 zamówienia: – „Dostawa samochodu ciężarowego z zabudową śmieciarki na podstawie umowy sprzedaży w ramach części nr 2 zamówienia”,
3) 213.343,28 zł na część nr 3 zamówienia: – „Dostawa samochodu ciężarowego z zabudową śmieciarki na podstawie umowy sprzedaży w ramach części nr 3 zamówienia”,
4) 112.750,04 zł na część nr 4 zamówienia: – „Dzierżawa samochodu ciężarowego z zabudową śmieciarki w ramach części nr 4 zamówienia”,
5) 225.500,08 zł na część nr 5 zamówienia: – „Dzierżawa dwóch samochodów ciężarowych z zabudową śmieciarki w ramach części nr 5 zamówienia”.
2021-04-20 13:59 Zamówienia Publiczne LPGK Wyjaśnienia treści SWZ wraz z informacją o zmianie SWZ (znak pisma: NZP/78/2021) i następującymi załącznikami:
1) Opis Przedmiotu Zamówienia po zmianie SWZ z dnia 20.04.2021r. (Załącznik nr 1 do wzoru umowy, który stanowi Załącznik nr 1a do SWZ dla części nr 1, 2 i 3 zamówienia, Załącznik nr 1b do SWZ dla części nr 4 zamówienia oraz Załącznik nr 1c do SWZ dla części nr 5 zamówienia).
2) Formularz ofertowy (Załącznik nr 2 do SWZ po zmianie SWZ z dnia 20.04.2021r.).
3) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 20.04.2021r.

Dodatkowo Zamawiający udostępnia wersję edytowalną załączników do SWZ nr 2-5b (plik zawiera Formularz ofertowy po zmianie SWZ z dnia 20.04.2021r.).

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

OPZ po zmianie SWZ z [...].pdf

Formularz ofertowy p [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Załączniki do SWZ po [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1091