Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 4A/SMED/DCZP/2021/P Sukcesywna dostawa środków ochrony osobistej na potrzeby „Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z o.o.

Deadlines:
Published : 13-04-2021 11:19:00
Placing offers : 22-04-2021 10:00:00
Offers opening : 22-04-2021 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications


Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Zamówienie jest dofinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Działania 6.2 C Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną. W ramach Projektu: RPDS.06.02.00-02-0001/20 pn. „Poprawa dostępności i podniesienie jakości świadczeń zdrowotnych na rzecz ograniczenia zachorowalności mieszkańców regionu w związku z pojawieniem się COVID-19”


Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenie UZP.pdf pdf 37.37 2021-04-19 08:07:55 Proceeding
Wyjaśnienie nr 1 do SWZ.pdf pdf 1075.66 2021-04-19 08:07:56 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - formularz cenowy do Wyjaśnienia nr 1.xls xls 100 2021-04-19 08:07:56 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1636.56 2021-04-13 11:19:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.doc doc 97.5 2021-04-13 11:19:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - formularz cenowy.xls xls 71.5 2021-04-13 11:19:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - oświadczenie z art. 108 ustawy PZP - przesłanki wykluczenia.doc doc 43.5 2021-04-13 11:19:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ- oświadczenie z art. 125 ustawy PZP - spełnianie warunków udziału.doc doc 36 2021-04-13 11:19:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - wzór umowy.pdf pdf 1182.81 2021-04-13 11:19:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - grupa kapitałowa.doc doc 37 2021-04-13 11:19:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - zobowiązanie do udostępniania zasobów.doc doc 38 2021-04-13 11:19:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu w trybie podstawowym bez negocjacji.pdf pdf 1309.65 2021-04-13 11:19:00 Proceeding
SWZ do Wyjaśnienia nr 1.pdf pdf 1636.63 2021-04-19 08:24:42 Proceeding
Informacja o kwocie.pdf pdf 1301.46 2021-04-22 10:41:29 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 1153 2021-04-22 14:30:20 Public message
Ogłoszenie o rezultacie postępowania.pdf pdf 1147.03 2021-04-28 08:18:14 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowaniu BZP.pdf pdf 64.92 2021-05-13 10:23:35 Public message

Announcements

2021-05-13 10:23 Iga Dąbrowska Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2021-04-28 08:18 Iga Dąbrowska Ogłoszenie o rezultacie postępowania

Ogłoszenie o rezulta [...].pdf

2021-04-22 14:30 Iga Dąbrowska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-04-22 10:41 Iga Dąbrowska Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja o kwocie. [...].pdf

2021-04-22 10:08 Iga Dąbrowska The message was withdrawn by the Buyer.
2021-04-22 10:00 Buyer message Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: 203.490,90 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 1222