Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/220/09/21 ZP/220/09/21 Usługa stałego nadzoru technicznego (SNT) nad aparaturą dializacyjną tj. aparaty do hemodializy, uzdatniacz wody z mieszalnikiem i centralnym dystrybutorem koncentratu oraz fotele do hemodializy znak sprawy.

Deadlines:
Published : 13-04-2021 10:13:00
Placing offers : 21-04-2021 09:30:00
Offers opening : 21-04-2021 09:35:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ZP_220_09_21_Dokumentacja.zip zip 651.1 2021-04-13 10:13:00 Proceeding
14_ZP_220_09_21_wykaz czynności.doc doc 94.5 2021-04-14 10:08:07 Proceeding
ZP_220_09_21_Modyfikacja nr 1.docx docx 124.21 2021-04-16 11:44:25 Public message
ZP_220_09_21_ZESTAWIENIE_OFERT.doc doc 38 2021-04-21 14:25:38 Public message
ZP_220_09_21_Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania.docx docx 140.63 2021-04-27 13:46:55 Public message

Announcements

2021-04-27 13:46 Przemysław Frączek

ZP_220_09_21_Zawiado [...].docx

2021-04-21 14:25 Przemysław Frączek

ZP_220_09_21_ZESTAWI [...].doc

2021-04-21 09:30 Buyer message 639900,00 zł brutto
2021-04-16 11:44 Przemysław Frączek

ZP_220_09_21_Modyfik [...].docx

2021-04-16 11:41 Przemysław Frączek The message was withdrawn by the Buyer.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 356