Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2021/BZP 00030634/01 Dostawa unitów stomatologicznych dla Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie

Deadlines:
Published : 12-04-2021 09:32:00
Placing offers : 20-04-2021 10:00:00
Offers opening : 20-04-2021 12:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 101.67 2021-04-12 09:32:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1139.34 2021-04-12 09:32:00 Proceeding
Zał. Nr 1 do SWZ - formularz ofertowy.docx docx 38.2 2021-04-12 09:32:00 Proceeding
Zał. Nr 2 do SWZ - oświadczenie na podstawie art. 125 ust. 1.docx docx 16.33 2021-04-12 09:32:00 Proceeding
Zał. Nr 3 do SWZ - opis przedmiotu zamówienia.docx docx 27.31 2021-04-12 09:32:00 Proceeding
Zał. Nr 4 do SWZ - umowa.doc doc 121 2021-04-12 09:32:00 Proceeding
Zał. Nr 3 - opis przedmiotu zamówienia.docx docx 28.01 2021-04-12 12:54:05 Public message
odpowiedź na pytania ).pdf pdf 690.26 2021-04-15 10:44:21 Public message
20210420 informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 452.78 2021-04-20 13:06:00 Public message
20210423 zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 341.28 2021-04-23 09:41:54 Public message

Announcements

2021-04-23 09:41 Paulina Sierota W załączeniu Zamawiający przesyła zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

20210423 zawiadomien [...].pdf

2021-04-20 13:06 Paulina Sierota W załączeniu informacja z otwarcia ofert.

20210420 informacja [...].pdf

2021-04-20 13:00 Paulina Sierota Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę gross w wysokości 200.000,00 zł.
2021-04-15 10:44 Paulina Sierota W załączeniu pytania nr 1 i odpowiedzi do postępowania

odpowiedź na pytania [...].pdf

2021-04-12 12:54 Paulina Sierota W związku z omyłkowym wpisem w Załączniku Nr 3 do SWZ, w załączeniu Zamawiający umieszcza poprawiony Zał. Nr 3 do SWZ.

Zał. Nr 3 - opis prz [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 677