Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: MT.2370.9.2021 Dostawa ładowarki dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach

Mariusz Krawczyk
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie Department: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach
Deadlines:
Published : 09-04-2021 15:41:00
Placing offers : 19-04-2021 12:00:00
Offers opening : 19-04-2021 12:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 106.54 2021-04-09 15:41:00 Proceeding
załączniki 1-7.pdf pdf 1421.85 2021-04-09 15:41:00 Proceeding
Załaczniki 2 -6.docx docx 342.26 2021-04-09 15:41:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - specyfikacja techniczna ładowarka.docx docx 290.53 2021-04-09 15:41:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - Wzór umowy.docx docx 351.49 2021-04-09 15:41:00 Proceeding
Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 64.66 2021-04-14 14:44:26 Public message

Announcements

2021-04-19 12:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 153405,00 zł brutto
2021-04-14 14:44 Mariusz Krawczyk W załączeniu informacja o unieważnieniu postępowania

Informacja o unieważ [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 427